ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE BELGESİ NEDİR?

ISO tarafından yönetim sistemi yaklaşımları konusunda çok sayıda standart yayınlandığını söylemiştik. Bu standartlardan ISO ’nun (Uluslar arası Standartlar Örgütü) amiral gemisi ve dünyada en çok uygulanan standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır ve bu standardın son revizyonu ise ISO 9001:2015 versiyonudur. Bu son revizyonu ile standardın Belgelendirmesi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak isimlendirilmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin amacı kurumların üretim/hizmet süreçlerinde her bir prosesin kayıt ve kontrol altına alındığı risk ve fırsatların belirlendiği bir dökümantasyon yapısı ile sistemin uygulanabilirliğinin sağlandığı bir sistematik zincirdir. Kalite insanlığın binyıllar boyunca arayış içerisinde olduğu ve ulaşmak için çabaları sonucu gelişme sağladığı bir kavramdır. Kaliteyi tanımlayan en güzel tanım Başlangıcı belli olan ama sonu belli olmayan bir yolculuk olarak tanımlayabiliriz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ürün veya hizmet kalitesini garantileyen değil , kuruluşun yönetim sisteminin kalitesini garanti altına alan bir yaklaşımıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde amaç ürün veya hizmet sunulur iken tüm süreçlerin izlenebilirliği ve kayıt altına alınabilmesidir. ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirilebilmek için bu süreçte en önemli aşama şüphesiz ISO 9001 Standardının 10 bölümden maddelerinin gereksinimlerini tarifleyen ISO 9001 Dokümantasyonun oluşturulması aşamasıdır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve bunun belgelendirmesi olan ISO 9001:2015 Belgesi tüm kurum ve kuruluşların gereksinimlerini karşılayabilecek yapıda bir sistem yaklaşımıdır. Bu nedenle İSO 9001 Standardı için evrensel bir yönetim sistem yaklaşımı denilmektedir. ISO 9001 Standardının temelinde proses ve risk tabanlı düşünme yaklaşımı bulunduğundan ve esnek yapıya sahip bir standart olduğundan tüm ürün/hizmet üreten kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

iso 9001 2008 2015 kalite yönetim sistemi belgesi nedir nasıl alınır veren kurumlar kimlerdir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı işletme içerisinde yapılması gerekenler ile ilgili 10 ana madde ve alt maddeleri ile yol göstermekte fakat bununla ilgili yöntemleri size bırakmaktadır. Dokümantasyon yapısı oluşturulur iken baz alınması gereken en önemli şey Müşteri Memnuniyeti olarak düşünülmelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sürekli iyileşme felsefesi ile ki biz Buna PUKO döngüsü deriz ve ileride açıklayacağız hareket etmenizi ve kurumunuzu geliştirmenizi sağlayan standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi ISO 9001:2015 Belgesi ile gerçekleştirilmekte ve bu belgeye kurumlar iso belgesi, iso kalite belgesi gibi kısaltmalar kullanabilmektedirler. ISO Belgesi ve ya iso kalite belgesi kavramlarını ileride tekrar açıklamaya çalışacağız.

İSO BELGESİ NASIL ALINIR

ISO 9001 2015 belgesi veya eski versiyon 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak rafta satılan bir belge veya evrak değildir. İSO belgesi almak deyimi de gene kurum ve kuruluşlar arasında klişeleşmiş bir yanlış kullanımdır, Bir işletme ilk önce ISO 9001:2015 standardının maddelerinin işletmesinde var olduğunu gösteren çalışmaları dökümantasyonu kurarak uygulamalılardır. Bunun üzerine Akredite bir kuruluş belirleyerek ISO 9001 Belgelendirme başvurusunda bulunmalı ve bu belgelendirme denetimi sonucu oluşacak ISO 9001 sisteminde görülen majör veya minör hataları gidermeli ve bunu sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgelendirme kuruluşundan ISO BELGESİ almalıdır.

İSO Belgesi olarak kısalttığımız aslında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ya ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine veya bunlardan birine, birkaçına neden ihtiyacınızın olduğunu belirlemeniz gerekiyor. ISO Belgesi alacak kuruluşları ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi En ucuz en kısa sürede ve çaba sarf etmeden belge almaya çalışan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar bir ihale, kurum beklentisi ve ya müşteri zorlaması ile bu belgeleri alma gereksinimi duyarlar ve amaçları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmak uygulamak değil nihai hedef olan ISO 9001 Belgesi almaktır. İlk andaki cümleleri İSO BELGESİ almak istiyorum olmaktadır. Bu tarza kuruluşların taleplerini karşılayan Yurt dışı akreditasyonlu dediğimiz akredite kuruluşların Türkiye temsilcilikleri bulunmakta olup ver parayı al belgeyi mantığı ile çalışmaktadırlar. Bu kuruluşlarda İSO Belgesi ihale evrakı, Dosya tamamlama aracı olarak görülmekte olup işleri bitince Duvarlarına asmaktadırlar.

İkinci Müşteri yaklaşım türü ise ISO 9001 KYS standardı ile dokumantasyon yapısını oluşturarak kuruluşunda bir yönetim sistem yaklaşımı uygulamalarını hayata geçirmek isteyen kuruluşlardır. Bu kuruluşlarISO 9001 Standardının gerekliliklerini yerine getirerek hakkı ile ISO 9001 Belgesi ile belgelendirirler ve belgelendirme kuruluşu tercihleri prestijli kuruluşlar olmaktadır. Bu kuruluşlar özellikle TURKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarını da tercih etmektedirler. Bundan sonra aşama aşama İSO BELGESİ nasıl alınır nasıl iso 9001 belgesi ile belgelendirilir anlatacağımız süreçler bu ikinci tür kuruluş için geçerlidir. Bu iki kuruluş arasında yani hızlı belge alan ile sistem kurarak belge alan kuruluşlar arasında ne fark var diye özetleyecek olursak. Ehliyeti olan fakat araç kullanamayan kişi ile ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen bir kişi arasında ki farklılığı örnek gösterebiliriz.

ISO 9001:2015 BELGESİ DANIŞMANLIK SÜRECİ

1- Kuruluşun İhtiyacının Belirlenmesi :

Siz tanımamız süreci, İşletmenizin faaliyet alanı, departman bölüm sayısı, Prosesleri, çalışan sayısı, kısaca işletmeniz hakkında ön bilgilendirme süreci.

2- ISO 9001 Sistem gerekliliklerinin belirlenmesi:

ISO 9001 kalite Yönetim Sistem kurulumu ve dökümante edilmiş Bilginin hazırlanması ve uygulamalarının yapılabilmesi için gerekli olan alt yapı eksiklerinin belirlenmesi. Unutmayınız ki Kalite Yönetim Sistem kurulumunun ilk aşaması Üst Yönetimin taahhüdüdür. Yani Kuruluş üst yönetimi ISO 9001 Sistem kurulumu ile ilgili maddi ve manevi her türlü alt yapıyı hazırlayacağına dair çalışanlara taahhütte bulunur. Bu Üst yönetimin ben taşın altına elimi koyuyorum sizden de ISO 9001:2015 Sistem Kurulumuna destek bekliyorum duyurusudur.

iso 9001 2015 kalite belgesi danışmanlik firması aşamaları hizmeti ankara

3- ISO 9001:2015 Dökümante Edilmiş Bilginin Oluşturulması

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 10 maddelik dokumantasyon yapısının kuruluş içerisinde domümante edilmesi sürecidir. ISO 9001:2015 Standardı dökümantasyon yapısına yeni bir yaklaşımla Dökümante Edilmiş Bilgi kavramını kullanmıştır. Perosedür , El Kitabı gibi kavram zorunlulukları ortadan kaldırılmıştır. Bu süreci eğer kuruluşta standarda hakim çalışanlar var ise kendileri gerçekleştirir ve ya ISO 9001 Danışmanlık hizmeti veren kurumlardan bu konuda danışmanlık hizmeti alınması gerekir. Bu ISO Belgesi danışmanlık süreci için Prodan Kalite her zaman ISO 9001-2015 Standardına uygun dökümante edilmilş bilgiyi oluşturmada danışmanlık için kuruluşların yanında yer almaktadır. ISO 9001 Dökümante Edilmiş Bilgi oluşturulurken düzenlenmesi gereken ISO 9001 Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 Dökümante Edilmiş Bilgi eğitimi ISO 9001 İç tetkik Eğitimi ISO 9001 Risk ve Fırsatlar Eğitimi gibi eğitimler bulunmaktadır.

4- ISO 9001:2015 Sistem Uygulamaları

9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümante edilmiş Bilgi yani dokümanlar oluşturulup kurulduktan sonra Sistem uygulama aşamasına geçilmektedir. Bu sürçte sistemin sürekli iyileştirmesi modeli gereği sistemde aksayan yönler düzeltici faaliyetler ile (Önleyici faaliyetler ISO 9001:2015 ile kaldırılmış yerine Risk Analizi Gelmiştir.) gerçekleştirilmektedir. ISO belgesi uygulamaları sürecinde tüm kuruluşun topyekün uygulama safhasına geçmesi gerekmektedir. Nasılsa Kalite Yönetim Temsilcimiz var o halleder anlayışı sistemin işlemesinde ki en büyük engeldir. Unutmayınız ki ISO 9001 Sistemi tüm kuruluşun birbirine bağlı olduğu bir zincir yaklaşımıdır. Bir zincirin koptuğu yer en zayıf halkasıdır. Uygulama safhasında formlar, Listeler, Planlar gibi kalite kayıtları kullanılmaktadır.

Örneğin eğitim prosesi için uygulama yapacaksanız öncelikle kurumunuzun eğitim ihtiyaçlarını belirlemeniz gerekmektedir. Bu eğitim ihtiyaçları bir yıllık bir plan ile Eğitim Planına işlenmelidir. (Planda yok diye plan dışında bir eğitim hasıl oldu ise planı revize etmenize gerek yok plansız eğitimlerde düzenleyebilirsiniz.) Eğitim planınıza göre zamanı gelen eğitimleri organize etmeniz gerekmektedir. Öncelikle Eğitime katılacak kişilere iç yazışma formu ve ya mail yolu ile bildirim yaparak eğitimin yeri, saati, süresi, içeriği ve eğitimci hakkında bilgilendirme yaparak eğitime katılımı sağlamanız gerekiyor. Daha sonra eğitim gerçekleşme aşamasında eğitime katılanlar Eğitim katılım formu ile kayıt altına alınmalıdır. Eğitim bittikten sonra eğitimci katılımcılara sözlü ve ya yazılı olarak eğitim etkinliği değerlendirmesi gerçekleştirir (Bazı eğitimlerin sonuçları uzun vadeli ortaya çıkacak sonuçlar ise İnsan Kaynakları Eğitime katılanları belirli periyotlarda değerlendirebilir.) Bu süreç tüm eğitimler için tekrarlanarak Eğitim Prosesinizi sürdürmüş ve ISO 9001:2015 Belgesi kalite Kayıtlarınızı kontrol altına almış olursunuz.

ISO 9001 BELGELENDİRME BAŞVURUSU

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konusunda başvuru gerçekleştirebileceğiniz fazlası ile alternatifiniz var. Peki bu belgelendirme kuruluşlarından hangisini tercih etmeniz gerekiyor? Bizim önerimiz öncelikle yerli ve milli akreditasyon kurumumuz olan TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumu. Burada önerimiz der iken kesinlikle biizm gibi danışmanlık hizmeti veren kurumların belgelendirme kuruluşları ile organik ve ya in organik bir bağı olamayacağından bu kurumların tamamen 3. taraf bağımsız belgelendirme kuruluşu olduğundan söz etmek gereklidir. Eğer belgelendirme kuruluşu bu şarta riayet etmiyor ise ilgili akreditasyon kurumu tarafından tespit edildiğinde akreditasyonunu kaybedecektir. TURKAK dışında bir çok akreditasyon kurumundan akredite belgelendirme kuruluşuda bulunmaktadır. (Örneğin İAS, DAKKS , UKAS , JAS-ANZ v.b)

Kuruluşlar isterseler bunlarıda tercih edebilirler. Tercih ettiğiniz kuruluş İAF karşılıklı tanıma anlaşması MLA imzalamış ve level 4 Level 5 Seviyesinde ise belgelerinizi gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bunun dışında İAF sitesinde yayınlı olan ama MLA imzalamamış Akreditasyon örgütlerine başvuru yapmayı tercih etmemenizi öneririz. Türkiye'de Kamu İhaleleri ve ya Kamu ile iş yapan kuruluşlar belgelerini TURKAK Akrediteli bir kurumdan almamış ile İAF karşılkılı tanıma anlaşması imzalayan bir akreditasyon kurumundan akredite bir kurumdan almış ise Belgelerinin geçerliliğini TURKAK Akredite İnceleme Formu ile doğrulatmaları gerekecektir. İAF MLA anlaşması bulunmayan kurumların belgelerine TURKAK bu yazıyı düzenlememektedir.

ISO 9001 DENETİMİ

Yukarıda anlatmış olduğumuz Belgelendirme kuruluşu seçimi sürecini tamamladıktan soran Belgelendirme Kuruluşuna başvuru gerçekleştirerek ve belgelendirme prosesini başlatmış olacaksınız. Tercih etmiş olduğunuz Belgelendirme kuruluşu öncelikle size bir başvuru formu gönderir ve bu başvuru formunu doldurarak şirket yetkilisi kaşe imzası ile tarafına iletmenizi ister. Bu başvuru formunu doldurur iken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlar Belgelendirme Kapsamınız ve Çalışan Sayınızdır Öncelikle Belgelendirme kuruluşu başvuru gözden geçirme esnasında sizin başvuru gerçekleştirdiğiniz kapsamda EA ve Nace kodları olarak Akredite olup olmadığına bakacaktır ve Akredite değil ise başvurunuzu reddedecektir. Kapsam akreditasyonuna bir sorun yok ise kapsamın tehlike sınıfına ve çalışan sayınıza göre size Belgelendirme Fiyat Teklifi iletecektir. Belgelendirme Fiyat Teklifini kabül ederseniz süreç başlamış olur ve öncelikle Tehlike sınıfınıza göre 1.Aşama Denetimin sahada mı masada mı yapılacağına karar verilecektir.

Birinci aşama denetimi eğer masa başında gerçekleştirilecek ise yani tehlike sınıfı olarakta düşük tehlike sınıfında bir kuruluş iseniz Belgelendirme firması sizden ISO 9001:2015 Dökümante Edilmiş Bilgilerinizi elektronik ortamda isteyecektir. Burada Belgelendirme kuruluşu ISO 9001 Dökümante Edilmiş Bilginizin (ISO 9001 2008 için konuşuyor olsaydık El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar v.b derdik) sistem gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirleyecek ve size bir Denetim Raporu sunarak varsa majör ve Minör Uygunsuzluklarınız bildirecektir. 2. Aşama Denetiminiz sahada gerçekleştirilecek ve öncelikle 1. Aşama denetimde bulunan uygunsuzluklar ile ilgili açtığınız Düzeltici Faaliyetler , Yaptığını Düzeltme Faaliyetleri incelenecek ve 2. Aşama denetiminde ISO 9001 sisteminin uygulamalarına bakılacaktır. 2. Aşama Denetim öncesinde bir açılış toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantıda denetçi / Denetçiler ve ya Teknik uzman denetimin amacı hedefleri hakkında size bilgi verecek ve daha sonra ISO 9001 Standardının maddelerine hangi saatte , hangi departmanınızda hangi denetçi ve ya teknik uzman bakacağı denetim planı ile size sunulacaktır.

Birinci aşama denetim ister sahada ister masa başında olsun amacı ISO 9001:2015 Standardını karşılayan Ana Dökümanlar yani dökümante edilmiş bilgi var mı diye incelenir iken ikinci aşama denetimde bu ana dökümantasyonun uygulamalarının standarda uygun yapılıp yapılmadığı denetlenecektir. Bu nedenle 1. Aşama denetim adam/gün sayısı daha düşün 2. Aşama denetim adam/gün sayısı daha fazladır. Örnek Vermek Gerekir ise 1. Aşama denetimde denetçi Dış Hizmet Sağlayıcı yani Tedarikçileriniz ile ilgili bir doküman yapısı var mı diye inceler iken ikinci aşama denetimde Tedarikçi değerlendirmelerinize , Onaylı Tedarikçi listenize , Tedarikçi Veri Analizine bakacaktır. Şunu unutmayınız ki; Gelen denetçiler müfettiş değildir ve sizi yargılamaya gelmediler. ISO 9001 sisteminizin uygunluğunu incelemeye ve varsa eksikleriniz size bildirmeye geldiler. İkinci aşama denetimler ve belgelendirme sonrası yapılacak olan gözetim denetimleri örneklem metodolojisi ile gerçekleştirilir. Eğitim Planınızda 50 adet eğitim var ise denetçilerin tüm eğitimleri incelemesi zaman açısından mümkün değildir. Bu nedenle örneklem yöntemi ile eğitim seçer ve bu eğitimin tüm kayıtların sizden sunmanızı isterler.

Bu İSO 9001:2015 Belgesi almanız için ilk denetiminiz yani belgelendirme denetimi olduğu için standardın hiç bir maddesi denetim kapsamı dışına çıkarılmadan denetim gerçekleştirilir, Gözetim denetimlerinizde ise standardın her maddesi denetim planına alınmaz ve kapsam dışı bırakılabilir.

Denetim bittikten sonra bir kapanış toplantısı düzenlenir ve denetim Sonucu gerek baş denetçi gerekse teknik uzman tarafından bulunan uygunsuzluklar ISO 9001 Belgesi Denetimi uygunsuzluk bildirim formları ile tarafınıza bildirilir. Bu uygunsuzluklar Majör ve ya minör uygunsuzluklar olabilir. Bizden danışmanlık hizmeti alan kuruluşlarda Majör uygunsuzluklar çıkması pek olası değildir.

ISO 9001 Belgelendirme baş denetçisinin size sunmuş olduğu uygunsuzluk formlarına yapacağınız düzeltme faaliyeti ve düzeltici faaliyet planlarınızı belirterekmeniz gerekmektedir. Daha sonasında açacağınız düzeltici faaliyet formları ile uygunsuzluk kapamalarını kapatma delilleri ile birlikte denetçiye göndererek denetimi tamamlamış olursunuz.

ISO 9001 BELGESİNİN BASILMASI

Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme denetimini tamamladınız, uygunsuzluklarınızı baş denetçiye objektif sonuçları ile birlikte gönderdiniz ve uygunsuzluklarınızda ortadan kalktıktan sonra baş denetçi denetim raporunu belgelendirme tavsiyesi ile Belgelendirme Komitesine sunar. Nihayi kararı verecek olan yani iso belgesi ile belgelendirilip , belgelendirilemeyeceğinize karar verecek olan Belgelendirme Komitesidir. Bu komitenin kararı uygun ise belgelendirme müdürüne belge uygunluk sonucunu bildirilir ve belgelendirme müdürü ISO 9001:2015 Belgenizin basılarak tarafınıza ulaştırılmasını sağlar.

ISO BELGESİNİN YENİLENMESİ

ISO 9001 ve ya diğer ISO standartlarında belgenizi aldınız ve kullanıyorsunuz süreç belgelendirme açısından bitmiş olsada IAF (uluaslararası Akreditasyon Formu) kuralları gereği belgelendirildiğiniz standartta yılda en az bir kez olmak üzere gözetim denetimi geçirerek sistemin işleyişinin kurumunuzda devam ettiğini kanıtlamanız gerekiyor. Biz gözetim denetimi olarak ısrarla vurgulasakta kuruluşlar bu denetimlere ara denetim ve ya belge yenileme olarak isimlendiriyorlar. Ara denetim bir nebze kabül edilebilir olsada belge yenileme tamamen yanlış kullanımdır.

iso belgesi yenilemesi ancak belgelendirme periyodu olan 3. yıl yapılan gözetim denetimi ardından tekrar döngünün başlangıcı olan 4. yıl denetimlerinde gerçekleştirilir. Örnek vermek gerekir ise ISO 9001:2015 Belgelendirme denetimini 2021 yılı ocak ayında gerçekleştirdiniz 1. gözetim denetimi 2022 yılı ocak ayı 2. gözetim denetimi 2023 ocak ayı olacak ve belgeniz 2024 ocak ayında üç yıllık döngüyü tamamladığı döngüsü tamamlanacaktır. Bu nedenle 2024 yılı ocak ayında ki denetiminiz iso belgesi yenileme denetimi olacaktır.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook