Loader Image

ISO 3834 KAYNAKLI İMALAT YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemeyi amaçlar. ISO 3834-2 Belgesi standardı ISO Tarafından hazırlanmış olan bir sistem standardıdır.

ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı üretim sektöründe uygulanabilecek kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgilidir.  kaynaklı imalat yeterlilik standardı ISO 3834-2 Belgesi temelleri üretim hanede ve ya üretim hane dışında yerinde yapılan kaynaklı imalat üretimi için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak;

- Malzeme seçimi - Sarf malzemesi seçimi - Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi - Çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması - Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi - Kaynaklı imalatın yapılması - Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.

ISO 9001 ve ISO 3834 ENTEGRE SİSTEM

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ile Entegre olarak ISO 3834 Standardı kurulup uygulanabilir. Bunun için öncelikle ISO 9001 Sistemi uyguluyorsanız 3834-2 Standardını entegre etmeniz gerekli.

TURKAK AKREDİTE 3834 BELGESİ

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ISO 3834-3 Belgesi veremeye yetkili kurumlar bulunmaktadır. Bu standardı diğer ISO Standartları gibi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ( ISO 17021 ) ile yetkilendirmedi. Ürün Belgelendirme standardı olan TS EN ISO/IEC 17065:2012 ile yetkilendirmektedir.