ISO 3834 KAYNAKLI İMALAT YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

ISO 3834-2 standardı belgesi , kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla ISO Tarafından hazırlanmış olan bir sistem standardıdır.

ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı üretim sektöründe uygulanabilecek kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgilidir. ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı temelleri üretim hanede ve ya üretim hane dışında yerinde yapılan kaynaklı imalat üretimi için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak;

- Malzeme seçimi
- Sarf malzemesi seçimi
- Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi
- Çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması
- Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi
- Kaynaklı imalatın yapılması
- Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook