ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

‘’Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.’’ Herakleitos Yönetim Sistemi Standartları zamanın ve işletmelerin gereksinimleri doğrultusunda revizyonlara uğramaktadırlar. Bu standartlardan birisi de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır. OHSASA 18001 Standardı günün şartlarına göre yetersiz kalması nedeni ile ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından kurumların beklenti ve isteklerine uygun olacak ve diğer ISO Standartları revizyonları ile örneğin ISO 9001:2015 daha kolay entegre olabilecek yeni standart ihtiyacını görmüş ve ISO 45001:2018 Standardı yayınlanmıştır. Bu standardın amacıda kuruluşların faaliyetlerini yürütürken Proseslerinin Çalışanların sağlık ve güvenliklerine yönelik tüm yasal fiziki ve dokumantasyon şartlarının sağlanmasına yöneliktir.

OHSAS 18001 Standardı ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından hazırlanmış bir standart olmadığından bu ISO 45001 Standardını OHSAS 18001 Standardının yeni revizyonu diye algılamak doğru değildir. ISO 45001 Standardı ilk defa Mart 2018 Yılında yayınlanmıştır. Standart hazırlanırken OHSAS 18001 Standardı temelinde yeni yaklaşımlar getirilmiştir. Bu standardın yürürlüğe son giriş tarihi olarak diğer standartlarda olduğu gibi üç yıllık bir süreç belirlenmiş ve 2021 yılı mart ayı itibari ile OHSAS 18001 Standardı tamamen yürürlükten kalkarak ISO 45001 standardı uygulanması gerekmektedir

OHSAS 18001 Standardını kuruluşlarında uygulayan işletmelerin dokumantasyon yapılarını ISO 45001 Standardına uygun olarak revizyonlarını (güncelleme) gerçekleştirmeleri ve ilk gözetim denetimlerinde ISO 45001 Belgesi denetimine girerek belgelerini almaları gerekmektedir.

ISO 45001 STANDARDI MADDELERİ NELERDİR?

1 Kapsam

2 Bağlayıcı atıflar

3 Terimler ve tanımlar

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması

4.2 Çalışanlar ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 İSG yönetim sistemi

5 Liderlik ve çalışan katılımı

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 İSG politikası

5.3 Kurumsal görev yetki ve sorumluluklar

5.4 Çalışanların görüşlerinin alınması ve çalışanların katılımı

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.1.1 Genel

6.1.2 Tehlike tanımlaması ve risk ve fırsatları değerlendirme

6.1.3 Yasal şartlar ve diğer şartların belirlenmesi

6.1.4 Planlama faaliyeti

6.2 İSG hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

6.2.1 İSG hedefleri

6.2.2 İSG hedeflerine erişmek için planlama

7 Destek.

7.1 Kaynaklar

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.4.1 Genel 7.4.2 İç iletişim

7.4.3 Dış iletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 Operasyon 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.1.1 Genel

8.1.2 Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma

8.1.3 Değişim yönetimi

8.1.4 Satın alma

8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçüm, analiz ve performans değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Uygunluk değerlendirmesi

9.2 İç tetkik

9.2.1 Genel

9.2.2 İç tetkik programı

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 0.3 Sürekli iyileştirme

ISO 45001:2018 Standardının nasıl uygulanacağına dair Standardın Ek A İş bu dokümanın kullanımına dair kılavuz içeriğini sayfanın altında bulunan linkimizden görebilirsiniz.

BİLGİLENDİRME LİNKLERİ


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook