Loader Image

ISO 20252 ULUSLAR ARASI PAZAR , KAMUOYU VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR STANDARDI

ISO 20252 belgesi Standardı Kaynak Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından global Pazar kamuoyu ve sosyal araştırmalarında ortak bir dil olarak kalite düzeyini sağlayabilmek amacı ile 2006 yılında yayınlanmış olan bir kalite yönetim sistemidir. Standardının ISO 20252  belgelendirme denetimi sonucu alınan belge ise ISO 20252 belgesidir.

Standardın ilk olarak 2006 yılında ISO tarafından yayınlandığını söylemiştik. Bu standarda ISO ilk olarak 2012 Yılında revizyon yaptı. Böylece Yeni Standardın ISO 9001:2015 Standardına uyumlu olması sağladı. ISO Son revizyonu ise 2019 Yılında gerçekleştirdi. Görüldüğü gibi standardın Son ve güncel hali ISO 20252:2019 Belgesidir.

Araştırma Süreç Yönetimi Gereksinimleri Araştırmanın Yürütülmesiyle İlgili Adımların Yönetilmesi Veri Toplama Veri Yönetimi ve İşlenmesi Araştırma Projesinin Raporlanması

NEDEN ISO 20252 BELGESİ ?

ISO 20252:2019 Belgesi pazar, kamuoyu ve sosyal araştırmalarda kıyasıya rekabetin yaşandığı günümüzde araştırma şirketlerin global hizmet gerekliliklerinin belirlendiği bir yönetim sistemidir . Global düzeyde çalışan araştırma şirketleri araştırma veri toplama kamuoyu araştırmaları sosyal araştırmalar hizmetlerinde ulusalar arası bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadırlar. ISO tarafından  bu işletmelerin taleplerine cevap verebilmek amacı ile İSO 2O252 Yönetim sistemi standardı yayınlandı.

ISO 20252 Belgesi Araştırmalarda araştırma kurumu ile müşteri arasında güven oluşturur, Yönetim Sistemi standardı ISO 20252 Uluslar arası alanda araştırma hizmeti vermek isteyen kurumlarda işletmenize güven duyulmasını sağlar ISO 20252 Standardı işletmenize rekabet avantajı sağlar ISO 20252:2019 Proseslerinizin kolay ve hızlılığını sağlayarak hizmet üretkenlik ve verimliliğini arttırır.

TURKAK AKREDİTE ISO 20252

Araştırma ve kamuoyu yoklamaları sektörü için hazırlanmış olan ISO 20252 Standardının Akreditasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle TURKAK Tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu henüz bulunmamakta. Kamu ihalelerinde bazen TURKAK Akredite 20525 Belgesi istense de bunun temel nedeni İhale kurumlarının konuya hakim olmamasıdır.

DANIŞMANLIK

Yönetim Sistemleri danışmanlık kuruluşu olarak Araştırma sektörünün önde gelen kuruluşlarına sunmuş olduğumuz hizmetler referanslarımızdır. Bu kuruluşlara gerek ISO 20252 gerek ISO 9001 ve diğer standartlar kurup belgelendirdik. Ayrıca TÜAD Tarafından yayınlanan GAB ( Güvenilir Araştırma Belgesi) sistemi kurulumu gerçekleştirdik.