Loader Image

ISO 9001:2015 KALİTE BELGESİ

ISO 9001 2008 2015 belgesi açacak olursak  yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?  Dünya Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan ISO 9001 Standardını amacını açıklayalım. Kurumların imalat ve ya hizmet sektöründe her bir prosesini kayıt altına almasıdır.

Böylece sürekli gelişmeyi baz almaktadır.  Kuruluşun her safhasında kalite odaklı ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik bir Yönetim Sistemi Standardıdır.

 KYS BELGELENDİRMESİ NEDİR

ISO 9001:2015 Belgesi ISO Tarafından 2015 Yılında son revizyon olarak yayınlandı. Bu Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 : 2015  Standardı adını aldı. ISO 9001 Standardı işletmelerinde sistemli bir şekilde uygulayan kurumların belge alma süreci şu şekilde olacak. 

ISO 17021 Standardı yönünden akredite olmuş tarafsız bir Belgelendirme Kurumu tarafından denetlenerek.  2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Standardı doğrultusunda yapılan denetime girecekler. Bunun sonucu sistemin var olduğunu ve işletildiğini gösterecekler. Bunun üzerine düzenlenen Kalite Yönetim Sistemi belgedir.

ISO 9001 Kalite Belgesi denetimi yapabilmek için bir kurumun yapması gerekenler. Önce ISO 17021 Sistem Belgelendirme akreditasyonuna uyması gerekir. Bu standart şartlarını tanımlayan standardı kurması, gerekli denetçi havuzunu oluşturmalıdır. 

Bu denetçilerim Akredite olduğu EA ve NACE kodlarına göre oluşturması gerekir. Bundan sonra  bir akreditasyon örgütü tarafından akredite edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Akreditasyon yetkisi yalnızca Türk Akreditasyon Kurumundadır (TURKAK). Yani TURKAK ’dan akredite bir belgelendirme kuruluşundan alacağınız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi size TURKAK logolu iso belgesi olarak sunacaktır.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ VAR MIDIR?

ISO kuruluşu yayınladığı standartları periyodik dönemler ve ya ihtiyaçlar doğrultusunda revize ederek güncellemektedir.  9000 standartları ailesinin Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001 standardıdır. Bu şartlar altında bu standartta ISO tarafından revizyona yapılmakta.

Bu revizyonlardan sonuncusu 2015 Yılında yapıldı. Bunun için şu anda ISO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Sistemi olarak isimlendirilmektedir. 2008 yılında yapılmış bir önceki bu revizyonda ISO 9001 Yönetim sitemi standardı ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi ismi ile yayınlanmıştır.

Bu Yönetim Sistemi standardı 2018 Yılı Ekim ayı itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra hiçbir belgelendirme kuruluşu akredite olarak ISO 9001:2008 Belgesi düzenleyememektedir. ISO 9001 2008 Yönetim Sistemi standardını uygulayan kurumlar 2018 yılı içerisinde yapılacak olan gözetim denetimleri öncesinde ISO 9001:2015 Revizyonlarının sistemlerinde yapmamış ve ISO 9001 Gözetim Denetiminde ISO 9001:2015 geçişinin yapıldığını kanıtlayarak ISO 9001:2008 Belgelerinin yerine ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almışlardır.

KALİTE BELGESİ VAR MIDIR?

ISO kalite belgesi ve ya ISO Kalite Standardı diye bir standart ne de belge bulunmaktadır ISO Belgesi işletmeler arasında en yaygın olarak kullanılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için adlandırılmış hatalı bir söylemdir. Kurum ve kuruluşlar size ISO Kalite Belgem var diyor ise ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olduğunu anlatmak istemektedir.

ISO 9001 BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak rafta satılan bir belge veya evrak değildir. İSO belgesi almak deyimi de gene kurum ve kuruluşlar arasında klişeleşmiş bir yanlış kullanımdır. Bir işletme ilk önce ISO 9001 : 2015 standardının maddelerinin işletmesinde var olduğunu göstermelidir.

Yaptığı çalışmaları doküman kurarak uygulamalılardır. Bunun üzerine Akredite bir kuruluş belirleyerek ISO 9001 Belgelendirme başvurusunda bulunmalı ve bu belgelendirme denetimi sonucu oluşacak ISO 9001 sisteminde görülen majör veya minör hataları gidermeli ve bunu sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgelendirme kuruluşundan ISO BELGESİ almalıdır.