ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR

ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dünya Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan kurumların imalat ve ya hizmet sektöründe her bir prosesini kayıt altına almak ve sürekli gelişmeyi baz alarak idarenin her safhasında kalite odaklı ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik bir Yönetim Sistemi Standartıdır.

ISO 9001 BELGELENDİRMESİ NEDİR

ISO 9001:2015 Belgesi ISO Tarafından 2015 Yılında son revizyon olaak yayınlanarak ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı adını alan ISO 9001 Standardı işletmelerinde sistemli bir şekilde uygulayan kurumların ISO 17021 Standardı yönünden akredite olmuş tarafsız bir Belgelendirme Kurumu tarafından ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Standardı doğrultusunda denetlenmesi sonucu sistemin var olduğunu ve işletildiğini göstermek üzere düzenlenen Kalite Yönetim Sistemi belgedir. ISO 9001 Kalite Belgesi denetimi yapabilmek için bir kurumun önce ISO 17021 Sistem Belgelendirme akreditasyon şartlarını tanımlayan standardı kurması, gerekli denetçi havuzunu akredite olduğu EA ve NACE kodlarına göre oluşturarak bir akreditasyon örgütü tarafından akredite edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de Akreditasyon yetkisi yalnızca Türk Akreditasyon Kurumundadır (TURKAK). Yani TURKAK’dan akredite bir belgelendirme kuruluşundan alacağınız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi size TURKAK logolu iso belgesi olarak sunulacaktır.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ VAR MIDIR?

ISO kuruluşu yayınladığı standartları periyodik dönemler ve ya ihtiyaçlar doğrultusunda revize ederek güncellemektedir. Bu şartlar altında ISO 9000 standartları ailesinin Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001 standardı da bir ISO tarafından revizyona uğratılmaktadır. Bu revizyonlardan sonuncusu 2015 Yılında yapıldığı için şu anda ISO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Sistemi olarak isimlendirilmektedir. 2008 yılında yapılmış bir önceki bu revizyonda ISO 9001 Yönetim sitemi standardı ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi ismi ile yayınlanmıştır. ISO 9001 2008 Yönetim Sistemi standardı 2018 Yılı Ekim ayı itibari ile yürülükten kaldırılmış olup bu tarihten sonra hiçbir belgelendirme kuruluşu akredite olarak ISO 9001:2008 Belgesi düzenleyememektedir. ISO 9001 2008 Yönetim Sistemi standardını uygulayan kurumlar 2018 yılı içerisinde yapılacak olan gözetim denetimleri öncesinde ISO 9001:2015 Revizyonlarının sistemlerinde yapmamış ve ISO 9001 Gözetim Denetiminde ISO 9001:2015 geçişinin yapıldığını kanıtlayarak ISO 9001:2008 Belgelerinin yerine ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almılışlardır.

ISO KALİTE BELGESİ VAR MIDIR?

ISO kalite belgesi ve ya ISO Kalite Standardı diye bir standadart ne de belge bulunmaktadır ISO Belgesiişletmeler arasında en yaygın olarak kullanılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için adandırılmış hatalı bir telafuzudur. Kurum ve kuruluşlar size ISO Kalite Belgem var diyor ise ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olduğunu anlatmak istemektedir.

ISO 9001 BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak rafta satılan bir belge veya evrak değildir. İSO belgesi almak deyimi de gene kurum ve kuruluşlar arasında klişeleşmiş bir yanlış kullanımdır, Bir işletme ilk önce ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 standardının maddelerinin işletmesinde var olduğunu gösteren çalışmaları dökümantasyonu kurarak uygulamalılardır. Bunun üzerine Akredite bir kuruluş belirleyerek ISO 9001 Belgelendirme başvurusunda bulunmalı ve bu belgelendirme denetimi sonucu oluşacak ISO 9001 sisteminde görülen majör veya minör hataları gidermeli ve bunu sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgelendirme kuruluşundan ISO BELGESİ almalıdır.

BİLGİLENDİRME LİNKLERİ


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook