Loader Image

ISO BELGESİ NEDİR ?

ISO Belgesi Nedir ? Hangi belge için bunu söyleriz bunun hakkında bilgi vereceğiz.

Uluslararası Standartlar Örgüyü Yönetim Sistemleri konusunda birden çok standart yayınlamaktadır. Bu standartlar bazen tüm kurumların uygulaması için hazırlanır. Bazen bir sektöre göre standart yayınlar. Bazen ise bir alana yönelik standart yayınlar. Örnek verelim.

9001 Kalite Yönetim Sistemi ( Tüm kurumlar için)

ISO 13485 Tıbbı Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi ( Medikal Sektörü için)

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Bir alanda -Bilgi Güvenliği)

İşte bu yönetim sistemi standartlarını yayınlayan kurum olan ISO sadece standardı yayınlama ve gelişimi ile ilgilenir. Bu standartların belgeleme süreci IAF tarafından belirlenmektedir. Bu Belgelendirme için belgelenen kurumlar ISO Belgeleri ve ya ISO Belgesi diyebilmektedir.

Tabi bu kullanım yanlış olsa da artık yer etmiş bir kavramdır. Bu kavram için en çok kullandıkları standart ISO 9001 Standardı ve Belgesidir. O zaman bizde bu belge hakkında kısa bir bilgi sunalım.

Bir önceki versiyonu olan ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Standardının 8 ana ve alt maddeden oluşuyordu. Bu maddelerin gereksinimlerini karşılamanız için ISO 9001 Prosedürlerinizi hazırlamanız isteniyordu. Aynı zamanda Talimatlarınızı, Proseslerinizi, Görev tanımlarınızı, Organizasyon Şemanızı hazırlıyordunuz.

ISO 9001:2008 dokümanlarınızın kullanım kılavuzu anlamına gelen KEK yani Kalite El Kitabınızın oluşturulup yürürlüğe koyuyordunuz. Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunuzun hazırlanması sürecinde bir ISO 9001 Danışmanlık şirketinden yardım alsanız da bu sistemi Dokümante edecek ve kurumunuzda asıl yönetecek kişi Kalite Yönetim Temsilcisidir.

ISO 9001 Standardı için Kalite Yönetim Temsilcisi bir geminin kaptanı ile özdeş diyebiliriz; Yani sisteminizi yürüten ve yöneten kişidir. İlgili Dokümantasyonu hazırlamak yayınlamak ve kurum içerisinde ISO 9001 Sistemini yürütmekten sorumlu olduğu için Genel Müdür tarafından atanır.

Bu atama durumu tüm işletme çalışanlarına ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini yürütmekten yükümlü olduğuna dair tüm çalışanlarınıza bir atama yazısı ile duyurursunuz. ISO 9001 Standardı 2018 yılında iptal etti yerine 10 Ana madde ve alt maddelerden oluşan proses, Risk Analizi tabanlı ISO 9001:2015 Standardını getirdi.

İşte bu belgenin belgelenmesine iso belgesi nedir cevabı olarak düşünmeliyiz.