Loader Image

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR ?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi için gerekli evraklar? Döküman şartları, öncelikle ISO 9001:2015 Dökümante edilmiş Bilginin oluşturulması ve bu dokümanlara bağlı form , liste , plan gibi kalite kaydı olarak nitelenen boş dokümanların uygulanması gerekmektedir.

Uygulama süreci için gerekli süre en az 3 aylık bir periyottur. Bu gün sistemi kurduk hemen belgelendirme başvurusunda bulunalım demek kritik hata olacaktır.

Önce bir sistemin en az bir yaşam döngüsü sağlaması gerekmektedir. Yeterli kadar veri olmadan analiz yapılamayacağına göre , yeterli kadar uygulama gerçekleştirilmeden İç tetkik yapmanız , Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı düzenlemeniz ve kararlar almanız mümkün değildir.

Bu süreci tamamladıktan sonra başvuru aşamasına geldiniz. Belgelendirme Kuruluşunu seçtiniz. Sıra başvurunuzda.

Öncelikle ISO 9001 Başvuru Formunu doldurun. Bu formda bulunan bilgileri sayfamızdan inceleyin. Bu başvuru formu ile birlikte ;

Ticaret Sicil Gazetenizin son halini

İmza Sirkünüzü

Oda Kayıt / Faaliyet Belgenizi

Son aya ait SSK kayıtlarınız

Belgelendirme kuruluşuna gönderin. ISO 9001 gerekli evraklar tamamlamış olursunuz.