Loader Image

ISO 9001 BELGESİ BAŞVURU

ISO 9001 Belgesi başvuru nereye yapacaksınız? Başvuruda hangi bilgileri istemekteler ? Hangi Belgelendirme kuruluşuna nasıl başvuru yapacaksınız?

ISO Belgesi ile belgesi almak isteyen kuruluş olarak öncelikle bir ISO 9001 belgesi danışmanlık firmasından danışmanlık hizmeti alın. ISO 9001 KYS Dokümante Edilmiş Bilgi ve bunun uygulamalarını tamamlayın.

Bu süreçten sonra ISO 9001:2015 Belge başvurusu aşamasına geçin. ISO 9001 Belgesi düzenleme konusunda Akredite olmuş Belgelendirme kuruluşunun Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir.

Bu Başvuru formunda Aşağıdaki bilgiler yer alır.

KURULUŞ BİLGİLERİ
Kuruluş Adı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Websitesi :
E-Mail :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Denetimin Gerçekleştirileceği Adres ( Yukarıdan Farklı İse ) :
Şirket Temsilcisi :
Kalite Yönetim Temsilcisi:
Faaliyet Alanı – Kapsam :
Çalışan Sayısı
Belgelendirme istediğiniz standart
Sertifika akreditasyonu ?
Ön Denetim İsteniyor Mu?
Uymak Zorunda Olduğunuz Yasa – Yönetmelik :
ISO 9001:2015 standardının hariç tutulan maddeleri varsa belirtiniz :
İş süreçlerinizin ve gerçekleşen işlemlerin etkileri ile ilgili bilgi veriniz :
Varsa dış kaynaklı prosesleriniz hakkında kısa bilgi veriniz:
Faaliyetler, fonksiyonlar ve teknik kaynaklarınız hakkında bilgi veriniz :
Daha büyük bir şirket / organizasyonun parçası iseniz bilgi veriniz :
Kuruluşunuzun faaliyetleri ile ilgili temel yasalar hangileridir? (İş Güvenliği ve Sağlığı, Çevre Mevzuatları vb.)
Danışmanlık Kullanıldı ise bilgi veriniz :