İSO 18513 : 2003 TURİZM HİZMETLERİ BELGESİ NEDİR?

Uluslar arası standartlar Örgütü işletmelerin sistematik bir şekilde yönetim sağlayabilmesi için tüm kurum ve kuruluşları kucaklayacak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardını ortaya koysa da sektörel olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin tam gereksinimleri karşılayamadığı yerlerde sektörel standartlar da yayınlayarak işletmelerin hizmetine sunmaktadır. Bu standartlardan biriside ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Standardıdır. iso 18513:2003 standardı Turizm alanında ISO tarafından yayınlanmış uluslararası geçerliliği olan tek Yönetim sistemi standarttır.

ISO 18513 STANDARDI NASIL OLUŞTURULMUŞTUR?

ISO 18513 Standardının temellerini Dünya Turizm Örgütü (WTO) 2001 yılı programında sınıflandırma ile ilgili bir çalışma yapılabilmesi için yeni bir standardın gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu talepler doğrultusunda Uluslararası Standartlar Örgütü Tüketici Komitesi ( COPOLCO)tarafından göz ardı edilmemiş ve ISO Tarafından Turizm işletme firmalarının taleplerine cevap verebilecek olan ISO 18513 Standardı 2003 Yılında Yayınlanmıştır.Bu standardın belgelendirmesi ISO 18513 Belgesi olarak adlandırılmaktadır.

İSO 18513 BELGESİ STANDARDININ TEMEL PRENSİPLERİ NELERDİR?

1- Kat hizmetleri ve önbüro
-işaretler:
-Rezervasyon:
-Terminoloji
2-Eğitim
3-Güvenlik
4-Voltaj ve Elektrik Fişleri
5-Sağlık
-Yiyecek ve İçecek:
-Güvenlik:
-Eğitim:
-Satın Alma:
6-Performans ve Ürün Değerlendirme

ISO 9001:2008 STANDARDI VE ISO 18513:2003 STANDARDI ENTEGRE KURULABİLİR Mİ?

uluslar arası Standartlar Örgütü (ISO) Tarafından hazırlanan yönetim sistemi standartlarının temel özelliği birbirleri ile ortak maddelerinin bulunması ve bu nedenle entegre olarak kurulup uygulanabilmeleridir. Bu nedenle ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı ile ISO 9001:2015 kalite Yönetim Sistemi standardı entegre olarak kurulup uygulanabilecek yönetim sistemi standartlarıdır.

ISO 18513 BELGESİNİN TURKAK AKREDİTASYONU VAR MIDIR?

18513 Turizm Hizmetleri kalite yönetim sistemi standardının TURKAK tarafından akreditasyonu yapılmamaktadır. ISO 18513 StandardıUluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan bir standart olsa da TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) her hangi bir belgelendirme kuruluşuna ISO 18513 Belgesi konusunda akredite etmemiştir. TURKAK dan diğer yönetim sistemleri konusunda akredite olan belgelendirme kuruluşları iso 18513 belgesini yapacakları ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi denetimi sonucu akreditesiz olarak düzenleyebilirler. TURKAK logolu ISO 18513 Belgesi bulunmamaktadır.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook