Loader Image

HELAL GIDA BELGESİ NEDİR? (Halal Certification)

Helal Belgesi standartları İslami kriterler ; (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) ve insani gerekler bakımından ; “uygun” olan kriterleri belirlemek üzere oluşturulmuş standartlardır. Standartlardır diyoruz çünkü Helal Belgelendirme sürecinde henüz dünyada ortak bir dil oluşturulabilmiş değildir.

Helal Belgesi standartları dünyada Müslüman ülkelerde farklı farklı isimler adı altında yayınlanmıştır. Helal Sertifikası standartları ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış bir standart değildir. Henüz standardın ortak bir dili oluşturulamamıştır. Ülkemizde bu boşluğu doldurmak üzere özerk bir develt kuruluşu olarak HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) kurulmuştur

HELAL BELGESİNİN AMACI

Genel olarak Helal standartlarının temel amacın açıklayalım. Üretilen gıda veya insan tenine temas eden temizlik kozmetik  ürünlerinin ham maddeden başlayarak tüm üretim sürecini kapsar. Bu üretimin süreci sonuna kadar  bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması olarak tanımlanabilmektedir.

Helal sertifikaları standartları bu kriterler ile birlikte hijyen koşullarının sağlanması yönünden kendisine ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi standardını da kılavuz olarak kabul etmektedirler.

HALAL / HELAL BELGESİ (SERTİFİKASI) KİM VERİR ?

Şu anda Türkiye’de Helal ürün belgelendirme konusunda akreditasyon verme yetkisi HAK (HELAL Akreditasyon Kurumu ) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kurumun yeterli sayıda kuruluşu akredite ettikten sonra ki bunlar HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI denilmektedir. Vakıf, dernek gibi kendi HELAL standardını yayınlayan kuruluşlar ya Akreditasyon kuralları gereği HAK akreditasyonu alacaklar ya da verdikleri belgelerin toplum ve devlet nezhinde kıymet-i harbiyesinin kalmayacağını göreceğiz.

HANGİ ÜRÜNLER HELAL BELGESİ (SERTİFİKASI ) İLE BELGELENDİRİLEMEZ?

-Başvuru sahibi firma hem HELAL hem de HELAL olmayan ürün üretiyorsa,
-Başvuru sahibi firmanın ürün/ürünleri HELAL değil ise,
-Doğal malzemeler herhangi bir işlemeden geçmeden ürün üretiliyorsa,
-Kurumun ürünü TIBBİ İLAÇ kapsamında ise,
-Kuruluşun ürünü saç boyası vb ise,
-Firmanın ürünü / ürünlerinin işlenme aşaması yurtdışında yapılarak gelmiş ürünler ise,
-Ürünlere verilen isimler bir takım kelime oyunları içeriyorsa,
-Ürün kimyevi gübre ve hayvan yiyeceği ise başvurunuz reddedilir

HELAL AKREDİTASYON KAPSAMLARI

Diğer yazılarımızda anlattığımız üzere ISO 9001 gibi Yönetim Sistemleri Belgelendirme sürecinde EA ve NACE kodları belgelendirme kapsamını belirlemektedir. Bu süreç Helal Belgelendirme akreditasyon sürecinde de geçerlidir. Helal Akreditasyon  Kurumları Belgelendirme kuruluşlarını kapsam vererek akredite eder. Helal Belgesi Belgelendirme kurumları her ürüne belge verme yetkisine sahip değildir.

Bu kapsamlar Gurup , Kategori , Alt kategori ve Dahil Olan Faaliyetler olarak kategorizedir.

GURUPLAR

Yetiştiricilik

Gıda ve Yem işleme

Yardımcı Hizmetler

Biyokimyasal

Diğerleri

olarak belirlenmiştir. Bu Guruplar Kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler.

A : Hayvan Yetiştiriciliği

B : Bitki Yetiştiriciliği

C : Gıda Üretimi

I : Gıda Ambalajlaması ve Ambalajlama Malzemesi Üretimi

K : Biyokimyasalların Üretimi

L : Diğer Malzemelerin Üretimi

Gibi örnekler vardır. Ayrıca Bu Kategoriler , Alt Kategorilere ayrılmıştır Bunlar ;

A-II Balık ve Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği

B-I Bitki Yetiştiriciliği (Hububat ve Baklagiller Dışında )

C-I Helal Kesim - Dayanıksız Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi

C-II Dayanıksız Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi

C-III Dayanıksız Hayvansal ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi  (Et Bazlı gıdalar Karışık Gıdalar)

C-IV Dayanıksız ürünlerin işlenmesi

L-I Kozmetik

Örneklerdir.