HELAL GIDA VE HELAL SERTİFİKALAMA HELAL BELGESİ NEDİR? (Halal Certification)

Helal Belgesi standartları İslami kriterler (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) ve insani gerekler bakımından “uygun” olan kriterleri belirlemek üzere oluşturulmuş standartlardır. Standartlardır diyoruz çünkü Helal Belgelendirme sürecinde henüz dünyada ortak bir dil oluşturulabilmiş değildir. Helal Belgesi standartları dünyada Müslüman ülkelerde farklı farklı isimler adı altında yayınlanmıştır. Helal Sertifikası standartları ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış bir standart olmadığından henüz standardın ortak bir dili oluşturulamamıştır. Ülkemizde bu boşluğu doldurmak üzere özerk bir develt kuruluşu olarak HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) kurulmuştur

Helal standartlarının temel amacı üretilen gıda veya insan tenine temas eden temizlik kozmetik v.s ürünlerinin ham maddeden başlayarak üretimin sonuna kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması olarak tanımlanabilmektedir. Helal sertifikaları standartları bu kriterler ile birlikte hijyen koşullarının sağlanması yönünden kendisine ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi standardını da kılavuz olarak kabul etmektedirler.

HELAL BELGESİ (SERTİFİKASI) KİM VERİR ?

Şu anda Türkiye’de Helal ürün belgelendirme konusunda akreditasyon verme yetkisi HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kurumun yeterli sayıda kuruluşu akredite ettikten sonra ki bunlar HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI denilmektedir vakıf, derenek gibi kendi HELAL stadnardını yayınlayan kuruluşlar ya Akreditasyon kuralları gereği HAK akreditasyonu alacaklar ya da verdikleri belgelerin toplum ve devlet nezninde kıymet-i harbiyesinin kalmayacağını göreceğiz.

HANGİ ÜRÜNLER HELAL BELGESİ (SERTİFİKASI ) İLE BELGELENDİRİLEMEZ?

-Başvuru sahibi firma hem HELAL hem de HELAL olmayan ürün üretiyorsa,
-Başvuru sahibi firmanın ürün/ürünleri HELAL değil ise,
-Doğal malzemeler herhangi bir işlemeden geçmeden ürün üretiliyorsa,
-Firmanın ürünü TIBBİ İLAÇ kapsamında ise,
-Firmanın ürünü saç boyası vb ise,
-Firmanın ürünü / ürünlerinin işlenme aşaması yurtdışında yapılarak gelmiş ürünler ise,
-Ürünlere verilen isimler bir takım kelime oyunları içeriyorsa,
-Ürün kimyevi gübre ve hayvan yiyeceği ise başvurunuz reddedilir


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook