Loader Image

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, bilgi teknolojileri üzerine çalışan kurumların Kurumsal yönetim süreçlerinde nasıl bir yaklaşım benimseneceğine dair kriterlerin belirlendiği standarttır. Kurumların Bilgi Teknolojileri Hizmeti sunarken ve bu hizmet sürecini  yönetiminde uygulanacak yöntemleri tariflemektedir.