Loader Image

ISO 27701 nedir?

ISO / IEC 27701: 2019, uluslararası bilgi güvenliği yönetim standardı ISO / IEC 27001 için bir gizlilik uzantısıdır (ISO / IEC 27701 Güvenlik teknikleri - Gizlilik bilgileri yönetimi için ISO / IEC 27001 ve ISO / IEC 27002'ye genişletme - Gereksinimler ve yönergeler) .

ISO 27701, bir PIMS (gizlilik bilgi yönetim sistemi) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için gereksinimleri belirtir - ve yol gösterir.
ISO 27701, ISO 27001'in gereksinimlerine, kontrol hedeflerine ve kontrollerine dayanır ve gizliliğe özgü bir dizi gereksinimi, kontrolü ve kontrol hedefini içerir.