Loader Image

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?

ISO 22301 Belgesi ile ilgili Temel düzeyde bilgilendirme. Standardının temelleri BS 25999-1:2006 İş Sürekliliği Yönetimi: Uygulama Kuralları yayımlanması ile başlamıştır . Bu kurallar iş sürekliliği yönetiminin çeşitli prosedür, koşul ve politikalarının yönetimini idare etmek için oluşturulmuştur.

İş sürekliliği yönetim sitemine ilişkin ikinci önemli standart ise Kasım 2007’de yayımlanmıştır. “BS 25999-2:2007 İş Sürekliliği Yönetimi-Gereksinimler” olarak adlandırılan bu bölümde ise iş sürekliliği yönetimi için olmazsa olmaz gereksinimler belirtilmektedir.

BS 25999-2:2007 Standardı 15 Mayıs 2012 tarihinde ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi adı altına yayınlanmıştır. ISO 22301 standardının denetimi sonucu alacağınız yönetim sistemi belgesi ISO 22301 belgesidir.

STANDARDIN REVİZYONLARI

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı ilk olarak 2007 yılında ISO tarafından yayınlanmıştır. Bu Standardın ilk revizyonu 2012 yılında gerçekleşti. Standardın tarihsel gelişiminde ISO 9001:2015 Standardı ile uyumlu olması için 2019 yılında son revizyon yapıldı. Kaynak Güncel olarak ISO 23001 Belgesi geçerli versiyonu ISO 22301:2019 Standardıdır.

İSO 22301 STANDARDININ TEMEL PRENSİPLERİ NELERDİR?

-Üst Yönetim Desteği -Strateji Planının bir parçası olma -İş sürekliliği organizasyonu ve koordinasyonu -Risk analizi ve iş etki analizi -Finansal yeterlilik sağlanması -Altyapı -Dökümantasyon -Periyodik Tatbikatlar -Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyetleri -Güncelleme