Loader Image

ISO 27001BİLGİ GÜVENLİĞİ BELGESİ NASIL ALINIR

Hizmeti içeriği ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi nasıl alınır ? danışmanlık için genel bilgilendirmeler yazısıdır. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemi standardının firmanızda kurulup uygulamak için ne yapacaksınız.

Öncelikle iso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi konusunda kadrosunda uzaman danışmanlar bulunduran bir danışmanlık firmasından hizmet alabilirsiniz.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi ISO 27001 sadece bilişim sektöründe uygulanan bir standart değildir. Tüm ürün veya hizmet sunan kurumlar tarafından uygulanır bir standarttır.

Yönetim Sistemi olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile entegre olarak kurulan bir yönetim sistemi standardıdır. ISO danışmanlık firmaları İSO 27001 standardının kurulmasında size yol gösterici olacaklardır.

ISO 27001 belgesi danışmanlık hizmetleri içeriğinde neler var ? İSO 27001 Yönetim sisteminin kurulup belgelendirilmesi için gerekli olan eğitimlerin düzenlenmesi. Sistemin işletmede belirlenen yönetim temsilcisi ile birlikte kurulması.

Bunun için gerekli prosedür talimat el kitabı gibi içeriği olan dokümantasyonun hazırlanması. Bilgi güvenliğini etkileyecek olan varlıkların belirlenmesi. Varlık listesinin hazırlanması ve varlık analizinin yapılması. süreçleri ile birlikte İSO 27001 iç tetkiklerinin yapılması İSO 27001 standardı doğrultusunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısına eşlik edilmesi.

Sistemin aksayan yönlerinin belirlenerek gözden geçirilmesi. Düzeltici ve önleyici faaliyetler ile eksikliklerin giderilmesi ile danışmanlık sürecinin tamamlanmasıdır. Standardın belgesinin almak için akredite ISO 27001:2013 belgelendirme kuruluşuna başvuru yapın. Böylece ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetimi sonucu belgelenin.