Loader Image

ISO 28001 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?

ISO 28001 Belgesi ile ilgili Temel düzeyde bilgilendirme yazısı. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesini amaçlar. Aynı zamanda Tedarik zincirinin etkin yönetimini sağlayabilmek amacı ile ISO tarafından yayınlanmış olan bir yönetim sistemi standardıdır.

İşletmeler ister imalat sektöründe olsunlar ister hizmet sektöründe unutulmamalıdır ki her işletme başka bir işletmenin müşterisidir. Bu durum ticari hayatta bir tedarikçi zinciri oluşmasını sağlamaktadır.

ISO 9001 kalite Yönetim sistemi tedarikçilerle kazan kazan üzerine dayanan bir çıkar ilişkisi önerse ve tedarikçi değerlendirmeleri üzerinde dursa da Tedarik zincirinin yönetim sistemi üzerine ISO Tarafından 2007 yılında ISO 28001 Standardını yayınlanmıştır.

ISO 9001:2015 STANDARDI VE ISO ISO 28001 STANDARDI 

Uluslararası Standartlar Örgütü Tarafından yayınlanan yönetim sistemi standartlarının temel özelliği birbirleri ile ortak maddelerinin bulunmasıdır. Bu nedenle entegre olarak kurulup uygulanabilirler. ISO 28001:2007 standardı ile ISO 9001:2015  standardı entegre olarak kurulup uygulanan yönetim sistemi standartlarıdır.

Bura da bir yanlış anlaşılmayı engellemek gerekir. ISO 28001  kuruluşlarda tek başına kurulup uygulanan bir standarttır. Bu Belgeye sahip olabilmek için ISO 9001 belgesine sahip olmanız gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

ISO 28001 BELGESİNİN TURKAK AKREDİTASYONU VAR MIDIR?

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yani ISO 28001 TURKAK tarafından akreditasyonu yapılmamaktadır. ISO 28001 Standardı Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan bir standarttır. Fakat TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) her hangi bir belgelendirme kuruluşuna ISO 28001Belgesi konusunda akredite etmemiştir.

TURKAK dan diğer yönetim sistemleri konusunda akredite olan belgelendirme kuruluşları iso 28001 belgesini yapacakları ISO 28001 standardı denetimi sonucu akreditesiz olarak düzenleyebilirler. TURKAK logolu ISO 28001 Belgesi bulunmamaktadır.

STANDARDIN REVİZYONU VAR MI?

ISO Resmi web sitesinde yapılan açıklama ile standartta revizyona gerek olmadığı belirtilmiştir. Açıklama şu şekilde ; Bu Standart En Son 2021 de Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır. Bu Nedenle Bu Sürüm Güncelliğini Korumaktadır.