Loader Image

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Belgesi işletmelerin prosesleri esnasında çevre ile olan etkileşimi sonucu çevreye verilecek olan zararlarının en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları belirleyen ve standardizasyon ile tarif eden ISO yani uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayımlanmış yönetim sitemi standardıdır.

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 bir yönetim sistemi standardı olması nedeni ile bir işleteme de tek başına kurulup uygulanabileceği gibi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ile ortak maddeleri bulunması nedeni ile ISO 9001 standardı, ISO 45001 standardı gibi yönetim sistemi standartları ile entegre olarak kurulup uygulanabilmektedir.

ÇYS Sistemini kurup uygulayan işletmeler bu ISO 14001:2015 belgesi ile belgelendirilir. ISO 14001:2015 belgesi bir işletmede standardın uygulandığının taçlandırması olarak da nitelendirilebilir.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Çevre Yönetim Sistemi standardı (ISO 14001:2015 ) işletmelerinde uygulanabilir bir şekilde isteyen kuruluşlar yapması gerekenler. Öncelikle ISO 14001:2015 eğitimlerini almalarıdır. Daha sonda sistem kurulum ve uygulama süreci gelir. Bu aşamadan sonra  ulusal ve ya uluslar arası alanda akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalılar.

Belgelendirme kuruluşu tarafından  görevlendirilmiş  Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçisi ekibi tarafından üçüncü taraf bağımsız bir  belgelendirme denetimi yapılır.  Nihayetinde işletmede belirlenen Sistem raporu yazılır. Raporda bulunan Majör ve ya Minör hataları kapatmanız gerekir. Takip denetimi gerekiyor ise ISO 14001:2015 Sistemi takip denetiminin yapılarak Belge Alınır.

İSO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ VEREN KURUMLAR

İSO 14001:2015 Belgesini ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuralları Standardı doğrultusunda verilir. Belgeyi bu şartlarda denetim yapan belgelendirme kuruluşları düzenlemektedir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki İSO 14001:2015 Denetimini yapacak kurumun akreditasyon yetkisinin olmasıdır.

Belgelendirme Kuruluşunun Ulusal Akreditasyon kuruluşumuz olan TURKAK’ dan  akredite  olması gerekli. Bunun dışında  IAF  tarafından tanınan bir ülkenin akreditasyon kurumu tarafından yetkili kurumlarda vardır. Başvurduğunuz yerin   ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konusunda akreditasyon yetkisini almış olması gerekli.

Akredite olmayan İSO 14001:2015 Belgelerinin Türkiye’de Kamu kurum ve Kuruluşları açısından bir geçerliliği yoktur. Bir İSO 14001:2015 Çevre Belgesinin akredite olup olmadığını belgenin üzerinde ki logolardan anlayabilirsiniz.

Eğer ISO 14001:2015 Belgenizin üzerinde sadece belgeyi veren kurumun logosu var ise bu Belge akreditasyonu olmayan belgedir. Belgenizin üzerinde Belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte onu akredite eden kurumun logosu bulunmakta ise bu İSO 14001:2015 Belgesi Akredite Belgedir.

İSO 14001:2015 BELGESİ VE YASAL MEVZUAT

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi bir yönetim sistemi standardıdır. Bu nedenle  kurumların prosesleri esnasında çevresel ile olan etkileşimleri esnasında çevreye vereceği zararları asgari düzeye indirmeyi hedeflemektedir. Yalnız ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi standardını uyguluyor olmanız.

Bunu ISO 14001:2015 belgesi ile belgelendirmeniz yasal mevzuatı tamamen uyguladığınız göstermez.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu yasa, Tüzük ve ya Kanunları tam olarak karşılamaz. Yani Belgenizin olması sizin tüm süreçleriniz ile ilgili çevresel yasal mevzuatları yerine getirdiğinizin göstergesi olamaz.

Çevre mevzuatları ve yaptırımlarının en başında şüphesiz izin ve lisanlar hakkında yönetmelikler gelir. Bunun doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir çevre danışmanlık firması ile sözleşme imzalamalısınız. İşletmenizin gerekli olan çevre izin ve lisanlarınızı almalısınız.

İSO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR ?

İşletmeler İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirile bilmek için sistem kurmalıdır.  ISO yani Uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayımlanmış olan 14001:2015 Standardının maddelerini karşılamalıdır.

Bunun için sistem çalışmalarını yapıp işletmelerinde uygulamak zorundadırlar. İşletmenizde ISO 14001:2015 çalışmalarını başlatabilmek için  standardı alarak yorumlayabilirsiniz. Diğer alternatifiniz Konusunda kadrosunda uzman danışmanlar bulunduran bir Danışmanlık firmasından yardım alabilirsiniz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi şartlarını karşıladıktan sonra sır başvuruda. Bağımsız olarak ISO 14001:2015 belgesi denetimi yapan akredite bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapın. Bu kuruluşun yapacağı belgelendirme denetimi sonucu  Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olabilirsiniz.

Burada dikkat edilecek husus mümkün ise seçilecek  belgelendirme kuruluşunun bulunduğunuz ilden tercih etmenizdir. Eğer işletmeniz Ankara da ise İstanbul merkezli bir belgelendirme kuruluşu tercih etmesiniz size fazladan maliyeti olacaktır. Denetçinin yol ve konaklama masrafları gibi ekstra masrafları çıkmasına neden olabilir.

İSO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardını işletmelerinde kurup uygulamak istiyorsanız bir kaç yöntem mevcut. Öncelikle   kendi insan kaynaklarınız ve iç dinamikleriniz kullanmak. Yani ISO 14001:2015 Standardını kurarak uygulamaktır. 

Diğer yol ise ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi  danışmanlık hizmeti almaktır. Konusunda ve kadrosunda uzman danışmanları bulunan bir danışmanlık kuruluşuna başvurmalısınız. İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardını uygulamak için işletmelerde danışmanlık hizmet sürecine bakalım. 

Öncelikle İSO 14001:2015 Standardı eğitimleri ile başlamaktadır. İSO 14001:2015 belgesi ile belgelendirme ile sonuçlanacak olan bu yolda ilk eğitim tabi ki işletmede tüm çalışanların katılması gereken ISO 14001:2015 Temel Eğitimidir. Bu eğitimde ISO 14001:2015 nedir, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi nedir anlatırız. Ayrıca işletmede neden ISO 14001:2015 standardı uygulanması gerekir bilgi veririz.

Çalışanlarınızın çevre yönetim sistemi standardı çalışmaları içerisinde ne gibi faaliyetlerde bulunacaklar bilgilendiririz. Bir sonraki eğitim aşaması ise ISO 14001:2015 iç tetkik eğitimidir. Bu eğitimde ISO 14001:2015 iç tetkik planı nasıl yapılır detaylı anlatırız. ISO 14001:2015 belgesi iç denetim soru listesi nedir açıklarız. İç denetim soru listesi nasıl hazırlanır uygulamalı anlatırız.  ISO 14001:2015 belgesi için iç tetkik nasıl yapılır ve iç tetkik raporu nasıl hazırlanır gibi sorularınızı yanıtlarız.

Bir sonraki eğitim ise ISO 14001:2015 belgesi dokümantasyon eğitimidir. Bu eğitimde İSO 14001:2015 Dokümanları nasıl hazırlanır ISO 14001:2015 Standardı dokümanları nasıl yayınlanır nasıl revize edilir gibi soruların açıklandığı bir eğitimdir.

TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR

Bilindiği üzere ISO  160 dan fazla ülkenin üye olduğu standardizasyon sağlayabilmek amacı ile kurulmuş olan bir örgüttür. Bu örgüt tüm dünyada ortak bir dil yaratabilmek amacı ile standartlar yayınlar. Bu standartlardan birisi de İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardıdır. İSO standardı İngilizce olarak yayımlar. Kendisine üye olan ülkeler standartları kendi dillerine çevirerek millileştirirler. Böylece standardın uygulanabilirliğini kendi ülkelerinde sağlarlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı da ISO tarafından ilk olarak 1996 yılında yayımlanmış ve ülkemizde İSO tarafından tek tanınan kurum olan TSE yani Türk Standartları Örgütü tarafından 1997 yılında Türkçe ’ye çevrilerek standart millileştirilmiştir. Standart Türkçe ’ye çevrilirken standardın millileştirdiğinin göstergesi olan TS yani Türk Standardı kısaltması konulmaktadır.

EN Avrupa Normlarının kısaltması İSO ise standardı yayımlayan kurum olan Uluslar arası Standartlar Örgütüdür bu nedenle standardın tam adı TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standardın belgelendirmesi ise TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesidir.

İSO 14001:2015 BELGESİ SORGULAMA

İşletmeler aynı ISO 9001 belgesinde olduğu gibi var olan ISO 14001:2015 belgelerini internet ortamında sorgulamak isterler ise ISO 14001:2015 belgesini almış oldukları  belgelendirme kuruluşu web sitesini kullanabilirler. Bunun dışında ISO 14001:2015 belgelerinin yayınlanmış olduğu merkezi bir sorgulama sitemi bulunmamaktadır.

ISO 14001:2015 BELGESİ TARİHSEL GELİŞİMİ

ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü Teknik Komitesi ISO 14000 çevre yönetim sistemi standartlarını ilk olarak 1996 yılında yayımlamıştır. Bu standardın belgelendirmesi ise ISO 14001:1996 çevre yönetim sistemi belgesi idi. I

SO 14001:2015 Standardının son olarak 2015 Yılında revizyonu gerçekleştirilmiş ve halen güncelliğini koruyan bir standarttır. ISO 14001:2015 Standardının şu andaki belgelendirmesi İSO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi belgesidir. İşletmeler arasında nasıl ki İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine ISO belgesi tanımı gelişmiştir aynı şekilde İSO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi belgesi içinde çevre belgesi ISO çevre belgesi tanımları yerleşmiş bulunmaktadır.

Bu tanımlar elbette ki yanlış kullanımlardır. Standardın aslı olan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilir ve bu şekilde adlandırılırlar.