Loader Image

ISO 14001 DOKUMANLARI

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 Dokümanları Nelerdir? Nasıl hazırlanır , Onaylanır , Yayınlanır ?

ISO 14001 Çevre yönetim sistemini kuruluşlar sistematik yapı ile uygulayabilmesi için ISO 14001 Dokümanlarını kullanması gerekir. Bunun temelinde ISO 14001 dokümantasyon yapısı bulunmaktadır.

Bir başka değişle ; ISO 14001 standardının işletmede uygulanan hali dokümantasyonlardır. Bu dokümantasyon yapısın ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin zorunlu olan Çevre El Kitabı ve ya prosedürler ile birlikte uygulamaya yönelik olan formlarında kapsamaktadır.

Dokümanlar nelerdir aşağıda açıklamaya çalışacağız.

 

  • Dokümantasyon şartları olarak
  • Çevre politikası ve çevre hedefleri
  • Çevre El Kitabı
  • Prosedürler
  • Talimatlar
  • Organizasyon El Kitabı (Görev tanımları)
  • Dış dokümanlar
  • Şartnameler
  • Acil eylem planları
  • Yaşam Döngüsü

Bu Dokümanlar işletme içerisinde Hazırlanmış ve üst Yönetim tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olması gerekmektedir.