Loader Image

KALİTE EL KİTABI NEDİR NASIL HAZIRLANIR ?

Kalite Yönetim Sistemi Kullanım kılavuzu olan kalite el kitabı nasıl hazırlanır bu süreç hakkında bilgi vereceğiz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde doküman yapısının tarif edildiği kullanım kılavuzu niteliğinde en önemli doküman şüphesiz KALİTE EL KİTABI olarak isimlendirilen dokümandır.

Bu dökümantasyon standardın hangi maddesinin nasıl karşılandığını anlatan ve prosedür , talimat , proses gibi diğer dökümanlara atıfta bulunduğunuz dokümantasyondur.

ISO 9001:2015 Versiyonu ile Kalite El Kitabı yazma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Böyle olmakla birlikte halen daha kullanımı sürmektedir.

Yeni versiyonda asla dokuman adı verilmemekte ve zorunlu dokuman adı kavramı yoktur. Doküman Edilmiş Bilgi bulunur.

Kalite El Kitabı yani KEK, sistematik bir yaklaşım ile hazırlanmalıdır.

Dökümantasyon mutlaka kodlanmalıdır örneğin KEK.01

  • Kodlandırılmalıdır.
  • Kalite Yönetim Sisteminin standart maddelerini nasıl karşıladığınızı açıklamalısınız .
  • Kurumun Organizasyon yapısını anlatan organizasyon şeması mutlaka yer almalıdır.
  • Kalite El Kitabının diğer İSO 9001 dökümanları gibi hazırlayan ve onaylayan tarafından imzalanarak yayımlanmalıdır.
  • Kuruluşun tanımı kısa tarihçesi İletişim bilgileri kalite el kitabında yer almalıdır
  • Kuruluşun ISO 9001 KYS dökümantasyon yapısını hangi kapsamda kurduğu Kalite El Kitabında belirtilmelidir.
  • ISO 9001 Standartının hariç tutulan maddeleri (varsa) belirtilmelidir.