Loader Image

KALİTE POLİTİKASI NEDİR ÖRNEK

ISO 9001 Kalite Politikası Nedir Örnek ? Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen; kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi olarak tanımlaya biliriz.

Kalite Politikası içerisinde Mutlaka müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme kesinlikle yer almalıdır. Yayınlanma sürecinde üst yönetim olarak onaylamalı ve kuruluşta duyurusunu yapılmalısınız.

Kuruluş dışında üçüncü taraflara duyurulması gerekmektedir. Bunun için web sitesi, yerel yayın ve yayım kuruluşları kullanabilirsiniz.

Kalite Politikasını üst yönetim olarak sürekliliği açısından gözden geçirmeniz gerekiyor. Gerek görürseniz revizyonu gerçekleştirilmelisiniz. Bunu açıklamak için Örnek kalite politikası.

ÖRNEK KALİTE POLİTİKASI

  • Tüm süreçlerde; müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
  • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere; mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  • Başlanan her projeyi zamanında; en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

örnek kalite politikası