ISO 9000 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO kuruluşu yayınladığı standartları periyodik dönemler ve ya ihtiyaçlar doğrultusunda revize ederek güncellemektedir. Bu şartlar altında ISO 9000 standartları ailesinin Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001 standardı da bir ISO tarafından revizyona uğratılmaktadır. Bu revizyonlardan sonuncusu 2015 Yılında yapıldığı için şu anda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi olarak isimlendirilmektedir. 2008 yılında yapılmış bir önceki bu revizyonda ISO 9001 Yönetim sitemi standardı ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi ismi ile yayınlanmıştır. ISO 9001 2008 Yönetim Sistemi standardı 2018 Yılı Ekim ayı itibari ile yürülükten kaldırılmış olup bu tarihten sonra hiçbir belgelendirme kuruluşu akredite olarak ISO 9001:2008 Belgesi düzenleyememektedir. ISO 9001 2008 Yönetim Sistemi standardını uygulayan kurumlar 2018 yılı içerisinde yapılacak olan gözetim denetimleri önesinde ISO 9001:2015 Revizyonlarının sistemlerinde yapmalı ve ISO 9001 Gözetim Denetiminde ISO 9001:2015 geçişinin yapıldığını kanıtlayarak ISO 9001:2008 Belgelerinin yerine ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almalıdırlar. ISO 9001:2000 standrdı ise tarihsel döngüdeki yerini uzun süre önce almıştır.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook