Loader Image

ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Bu yazımızda ISO 9001:2000 Belgesi standardı İptal bir standart olarak; standardın tarihsel gelişimi içindeki yerini anlatacağız.

ISO kuruluşu yayınladığı standartları periyodik dönemler ve ya ihtiyaçlar doğrultusunda revize ederek güncellemektedir. Bu şartlar altında ISO 9000 standartları ailesinin Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001 standardına da ISO revizyon yapıyor.

Bu revizyonlardan sonuncusunu 2015 Yılında yaptı. Bunun için şu anda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi olarak isimlendirilmektedir. 2008 yılında yapılmış bir önceki bu revizyonda ISO 9001 Yönetim sitemi standardı ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi ismi ile yayınlanmıştır.

ISO 9001 2008 Yönetim Sistemi standardı 2018 Yılı Ekim ayı itibari ile yürürlükten kaldırdı. Bu tarihten sonra hiçbir belgelendirme kuruluşu akredite olarak ISO 9001 2008 Belgesi düzenleyememektedir.

Kalite Yönetim Sistemi standardını uygulayan kurumlar ne yaptı ? 2018 yılı içerisinde yapılan gözetim denetimleri öncesinde ISO 9001:2015 Revizyonunu sistemlerinde yaptılar.

Gözetim Denetiminde ISO 9001:2015 geçişinin yaptıklarını kanıtladılar. ISO 9001:2008 Belgelerinin yerine ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini aldılar.

ISO 9001 2000 Belgesi standardı ise tarihsel döngüdeki yerini uzun süre önce almıştır.