ISO 9001:2015 STANDARTI MADDELERİ NELERDİR?

ISO Teknik Komiteleri tarafından revize edilen ISO 9001:2008 Standartının yeni hali 2013 yılında taslak metin olarak yayınlanmıştır. Satndartın bu yeni revizyonuna ise ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi Standartı denilmektedir.

ISO 9001 2015 BELGESİ NEDİR

ISO 9001:2015 Standartı 2015 Yılı içerisinde Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu olarak ISO tarafından yayınlanmış en güzel versiyonudur.

ISO 9001 2015 GEÇİŞİ NASIL YAPILACAK

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı 2015 yılında ISO 9001:2015 standartı olarak revize edilmiş ve 2018 yılı itibari ile tek belgelendirme versiyonu ISO 9001:2015 olmuştur.

ISO 9001:2015 STANDARTI MADDELERİ NELEDİR

ISO 9001:2015 Maddeler
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı;
• 1. Amaç
• 2. Atıf ve Referanslar
• 3. Terimler ve Açıklamalar
• 4. Organizasyonun Bağlamı
• 5. Liderlik
• 6. Planlama
• 7. Destek
• 8. Operasyonel Planlama ve Kontrol
• 9. Performans Değerlendirme
• 10. Sürekli İyileştirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO/TC 176 teknik komitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2015 yılında yayınlanarak kuruluşların kullanımına sunuldu. ISO 9001 2015 Standardının yürürlüğe girmesi ile ISO 9001:2008 standardı bir önceki versiyon durumuna geçti ve iki standardın geçiş için 3 yıllık bir süre belirlendi. ISO 9001:2008 Standardı Türkiye’de Ekim 2018 yılında tamamen yürürlükten kaldırıldı ve 15 Mart 2018 Tarihinden itibaren ilk kez ISO 9001 Belgesi alacak kuruluşlara ISO 9001:2008 Belgesi düzenlenmedi ve ISO 9001:2015 Standardı üzerinden Tetkik yapılarak ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirildiler. ISO 9001:2008 Belgesi olan kuruluşlar ilk gözetim Tetkiklerinde ISO 9001:2015 Versiyonu ile Tetkike girerek ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirildi.

ISO 9001 2015 YENİLİKLERİ NELERDİR?

ISO 9001 revizyonlarından en yenilikçi ve özgür yaklaşıma sahip olan ISO 9001:2000 revizyonu bu standart için bir evrim niteliği taşımış devamında gelen ISO 9001 :2008 Standardı ise birkaç küçük dokunuş ile standardı adeta bir piyasaya sürülen bir aracın kasasına makyaj yapması gibi sadece biraz süslemişti. ISO 9001:2015 revizyonunda araç tekrar kasa değiştirdi. ISO 9001:2015 özellikle dokumantasyon yönünden daha özgürlükçü ve kalıplarından sıyrılmış bir standart olarak karşımıza çıktı. ISO 9001:2008 standardı proses yaklaşımına dayanır iken ISO 9001:2015 Standardı ile hem proses yaklaşımı devam etti hem de Risk ve Fırsatların değerlendirilmesine yönelik kuruluşun faaliyetlerini planlaması ön görüldü. Bu nedenle ISO 9001:2008 Standardında bulunan Önleyici Faaliyet kavramı yerine Risk ve Fırsatlar getirilmiş oldu

TURKAK AKREDİTELİ ISO 9001 2015 BELGESİ

ISO Kalite Belgesi olarak isimlendirilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yeni versiyonu ile ISO 9001 2015 KYS Belgesi artık TURKAK akrediteli kurumlar Tarafından verilmeye başlandı. TURKAK tarafından yapılan Sistem Belgelendirme Kuruluşları ISO 9001 2015 Geçiş süreçleri sonucunda TURKAK akrediteli Belgelendirme kuruluşları TURKAK logolu olarak ISO 9001 2015 Belgesi düzenlemektedir.

İAS AMERİKA AKREDİTELİ ISO 9001 2015 BELGESİ

Dünyada revize olan ISO 9001:2008 Standardı yerine geçen ISO 9001 2015 Standardının belgelendirmesi akreditasyon kurumlarından akredite belgelendirme kuruluşları tarafından tamamlanmış olup Akredite ISO 9001 2015 belgesi veren İAS Akrediteli Kurumlar bulunmaktadır. Amerika Menşei olan kurumlar İAS , ANAB . ANSI , UAF gibi kurumlar bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ NE DEMEKTİR.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde Dokümantasyonda sık sık bahsetmiştik. ISO 9001:2015 de dökümantasyon yapısının ismi dökümante edilmiş bilgi olarak değiştirilmiştir. Bunda en önemli neden ISO 9001 2008 içerisinde geçen Prosedür kavramının ISO 9001:2015 İçerisinde bulunmamasıdır. ISO 9001 2008 Versiyonuna örneğin iç tetkik maddesinde Dökümante edilmiş Prosedür olmalıdır diyerek zorunlu bir prosedür kavramı var iken ISO 9001:2015 ile bu durum dökümante edilmiş bilgi olarak değişmiştir.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook