Loader Image

ISO 9001:2015 DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO Belgesi danışmanlık hizmeti veren kurumlar kimlerdir? Hizmet içeriği nedir? Bu konular üzerinde açıklama yapacağız. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardını işletmenizde kurup uygulamaya karar verdiniz. Bu süreç sonrasında bir ISO 9001 Danışmanlık firması ile anlaşmak ve ya çalışmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Burada önemli olan Standardın gereksinimlerini karşılamaktır. Bu doküman edilmiş bilgi yapısını oluşturacak alt yapıya sahip olup olmadığınızdır?

İşletmenizde kalite belgesi alt yapısını oluşturacak gerekli eğitimlerini almış insan kaynağınız var ise kendiniz bu kalite sistemini işletmenizde kurabilirsiniz.

Bu alt yapıya işletmeni sahip değil ise burada devreye kalite danışmanlık şirketleri girer. Size hem Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini düzenler hem de Dokümantasyon alt yapınızı oluşturmak için önderlik eder.

Böylece ISO 9001 Belgesini Hak ederek almanızı sağlarlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey Danışmanlık şirketleri size ISO 9001 Belgesi veremezler. Bu şirketler işletmenizin Sisteminin kurulmasında öncülük ederler. Kalite Belgenizi Akredite olmuş bir ISO 9001 Belgelendirme şirketinden belgelenirsiniz.

Danışmanlık Firmaları:

ISO Danışmanlık firmaları belge veremezler. Ancak eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Belgelendirme firmaları ile iş birliği yaparak belgelendirme sürecine rehberlik edebilirler.

ISO 9001 belgesi almak için bu süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, belgelendirme sürecini başarıyla tamamlamak ve sürekli iyileşmeye odaklanmak önemlidir.

ISO Belgeleri alırken, fiziksel veya yapısal değişikliklere gerek olup olmadığı firmadan firmaya değişebilen bir durumdur. Bu belge, genellikle kalite yönetim sistemini kurarak iş süreçlerini iyileştirmeyi amaçlar. İşte bu nedenle, ISO 9001 belgesi almak isteyen bir firmanın mevcut durumunu ve süreçlerini değerlendirmesi gerekmektedir.

ISO 9001 belgesi almak için herhangi bir alt çalışan sınırı bulunmamaktadır. Küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler, her biri bu belgeyi almayı hedefleyebilir. Belge almak isteyen bir firmanın odak noktası, kalite yönetim standardının gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek olmalıdır.

Belge alma sürecinde şu önerilere dikkat etmek önemlidir:

1.   Amaçların Belirlenmesi: Firma, ISO 9001 belgesi almayı neden istediğini ve bu belgenin hedeflerini net bir şekilde belirlemelidir.

2.   Planlama ve Hazırlık: Sürecin iyi planlanması, ilgili tüm çalışanların bilgilendirilmesi, kaynakların belirlenmesi ve sürecin adım adım planlanması önemlidir.

3.   Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlar, belge alma sürecine dahil edilmeli ve gerekli eğitimlerle bilinçlendirilmelidir.

4.   Dokümantasyon: ISO 9001 standartlarına uygun dokümantasyon hazırlanmalıdır. Kalite politikası, prosedürler, talimatlar ve diğer belgeler eksiksiz olmalıdır.

5.   Sürekli İyileştirme: ISO 9001, sürekli iyileştirmeyi hedefler. Bu nedenle firma, süreçlerini düzenli olarak gözden geçirerek geliştirmeye odaklanmalıdır.

Belge alma süreci, firmanın kalite yönetim sistemini benimsemesini ve bu sistemle entegre çalışmasını gerektirir. Uzun vadeli başarı, sürecin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanmasına bağlıdır.

ISO 9001 belgesi almak, bir şirket için kalite yönetim sistemi kurma ve sürekli iyileştirme sağlama sürecini içerir. Bu sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için bir dizi adım ve strateji bulunmaktadır.

1.Belgeleme Süreci ve Hazırlık:

• Şirket, ISO 9001 standartlarına uygun belgelerin oluşturulması için bir hazırlık sürecine girmelidir.

•  Kalite politikası, prosedürler, talimatlar ve süreç belgeleri bu aşamada detaylı bir şekilde oluşturulmalıdır.

2. Eğitim ve Farkındalık:

•  Çalışanlar ISO 9001 standartları hakkında bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir.

•   Belgeleme sürecine katkı sağlayabilecek herkesin bu sürece dahil olması sağlanmalıdır.

3.  İç Denetimler ve Değerlendirme:

•   İç denetimler düzenleyerek, şirketin mevcut süreçlerini objektif bir şekilde değerlendirin.

•   Denetim sonuçları, süreçlerdeki güçlü ve zayıf yönleri belirlemede kullanılmalıdır.

4. Sürekli İyileştirme ve Optimize Etme:

•  Denetim sonuçlarına dayanarak süreçleri sürekli olarak iyileştirin.

•  Müşteri geri bildirimleri ve performans göstergeleri kullanılarak süreçleri optimize edin.

5. ISO 9001 Danışmanlık Firması İle İşbirliği:

•   Belgeleme sürecini kolaylaştırmak ve etkinleştirmek için bir ISO 9001 danışmanlık firması ile işbirliği yapın.

•  Profesyonel danışmanlar, süreci hızlandırabilir ve şirketin ihtiyaçlarına özel çözümler sunabilir.

6.  Belgelendirme Kuruluşu Seçimi:

•  Akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmek, ISO 9001 belgesi alım sürecinde önemlidir.

•  Denetimleri yürütecek uzman bir kuruluşun seçilmesi, belgenin daha fazla itibar kazanmasını sağlar.

7. Sistemi Uygulama ve Entegrasyon:

•  ISO 9001 standartları, şirketin genel iş süreçleriyle entegre edilmelidir.

•  Belgeleme sürecinin bir parçası olarak tanımlanan süreçler, günlük operasyonlara entegre edilmelidir.

8. Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yaklaşım:

•  ISO 9001, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı vurgular.

•  Şirket, müşteri geri bildirimlerini değerlendirerek sürekli olarak müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanmalıdır.

ISO 9001 belgesi almak, bir şirketin kalite standartlarına uymasını ve sürekli olarak iyileştirme sağlamasını hedefler. Bu süreç, şirketin sürdürülebilirliğini artırabilir ve müşterilere güvenilirlik sunabilir.