Loader Image

ISO 22000 HACCP BELGESİ VAR MIDIR ?

ISO 22000 HACCP Belgesi diye bir standart ve ya belge bulunmamaktadır. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim sistemi standardı yürürlükten kalkmıştır. Belgelendirmesi yapılamayan bir standarttır.

Bu standardın yerini ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi son revizyon olarak ise ISO 22000:2018 Standardı almıştır. HACCP Belgesi TURKAK akreditasyonu bulunmayan bir standart iken ISO 22000 Standardı TURKAK Akredite olarak belgelendirilebilmektedir.

ISO 22000 Standardı HACCP Standardı yerine ilk olarak 2005 yılında ISO tarafından yayınlandı. Bu Standartta uzun süre bir değişiklik gerçekleştirilmedi. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonu ile Standardın uyum sağlaması için revizyon yapıldı.

2018 Yılında yapılan bu revizyon ile ilk güncelleme gerçekleşti.