ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ

Firmanızda ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim siteminin uygulanması için kadrosunda uzman Gıda Mühendisleri bulunan danışmanlık firmalarından ISO 22000 danışmanlık hizmeti almanız gerekebilmektedir. Danışmanlık firmaları ISO 22000 Yönetim sisteminin kurulması aşamalarında ilk önce işletmenizin fizibilitesini yaparak sistemin ihtiyaçları ve firmanızın mevcut durumunu gözlemleyerek işletmenizin eksiklerini belirler. Bu aşamadan sonra ISO 22000 Sisteminin firmada kurulum ve uygulanma safhalarında önemli bir role sahip olan Gıda Güvenliği Ekibi belirlenir ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri kararlaştırılır.

İso 22000 yönetim sistemi ekibi belirlendikten sonra danışmanlık firması ıso 22000:2018 sisteminin kurulması için firma çalışanlarının alması gereken eğitimleri organize eder . İlk eğitim ISO 22000 temel eğitimidir ve bu eğitime tüm firma çalışanları katılır. İso 22000 gıda güvenliği Yönetim sistemi eğitimde ISO 22000 Nedir neden ISO 22000 Belgesi alıyoruz ISO 22000 Sisteminin yararları nelerdir. ISO 22000 Sistemi uygulanırken tüm çalışanlara ve firma departmanlarına ne gibi sorumluklar getirecek gibi konularda aydınlatıcı bilgiler sunulur. Bu eğitimin ardından ISO 22000 Dökümantasyon eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitime Gıda Güvenliği Ekibi Üst Yönetim ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri katılırlar. Bu eğitimin amacı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dökümanları nasıl hazırlanır bu dökümanlar nasıl yayınlanır? ISO 22000 Dökümanları nasıl revize edilir.

Dış kaynaklı doküman nedir? ISO 22000 Prosedürleri Talimatları İş akış şemaları nasıl oluşturulur? ISO 22000:2005 Yönetim Sisteminde HACCP Planı nedir? Öngereksinim Programları nasıl hazırlanır Oparasyonel Öngereksinim Programı nedir? Ürün şatları neye göre belirlenir gibi soruların cevapları aranmaktadır. Bir diğer eğitim ise iso 22000 İç tetkik (iç denetim ) eğitimidir. Bu eğitim işletmenin uyguladığı ISO 22000 Sisteminin iç dinamiklerinin birimler bazında uygulamada aksaklıklarının olup olmadığının denetlenmesi için yapılan ISO 22000 İç denetiminin nasıl yapılası gerektiğinin aktarıldığı eğitimdir.İç denetim eğitimlerinde İso 22000 belgesinin şartları firmada nasıl karşılanıyor ? İç denetim nasıl yapılır? Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetim soru listesi nasıl hazırlanır? ISO 22000 İç denetimi sonucu iç denetim raporu nasıl yazılır ? Gıda Güvenliği Sistemi iç denetimi sonucu majör ve ya minör hatalar nasıl belirlenir? ISO 22000 : 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yapılan iç tetkik sonucu takip denetimi gerekip gerekmediğine nasıl karar verilir gibi sorulara cevap veren bir eğitimdir. Bunun dışında işletme ISO 22000 sistemi içerisinde yıllık eğitim planı ile kendi gereksinimleri doğrultusunda eğitim planlayıp uygulayabilir. Bu eğitimlerden olmazsa olmazları tabi ki Hijyen Sanitasyon , Kontaminasyon ve kişisel bakım eğitimleri gibi eğitimlerdir.

Bu eğitimler tamamlandıktan sonra ISO 22000 Sistemi gerekli prosedür , Talimat , haccp planları , Ön gereksinim Programları , Gereksinim Programı , Acil Hal Planları Geri çekme planları gibi gerekli dokumantasyon oluşturulur ve uygulamaya konulur. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarından sonra sistemin aksayan yönleri olupolmadığını görebilmek amacı ile standardında zorunlu maddesi olan İç denetimler yapılır ve iç denetimlerde uygunsuzluklar var ise bu uygunsuzluklar kapatılır. ISO 22000 in ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi veya diğer yönetim sistemleri gibi olmazsa olmazı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarıdır. ISO 22000 belgesi Yönetimi gözden geçirme Toplantıları da yapıldıktan sonra ISO belgelendirme firmasına başvuru yapılır. TURKAK dan veya diğer akreditasyon kurumlarından akredite ISO 22000 belgelendirme kuruluşu belgelendirme denetimini yapar. Bu denetim sonucu bulunan majör veya minör hatalar danışman firma önderliğinde kapatıldıktan sonra belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi basılarak firmaya gönderilir ve danışmanlık kuruluşunun burada görev ve sorumluluğu bitmiş olur. Bundan sonra ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini işletmede uygulamak devamlılığının arz etmesini sağlamak Gıda Güvenliği Ekibi ve bu ekibin lideri olan Gıda Güvenliği Ekip Lideri tarafından sağlanır.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook