Loader Image

ISO 22000 BELGESİ NASIL ALINIR

Gıda Tedarik zincirinde buluna kuruluşlar ISO 22000 Belgesi nasıl alınır ? Belgelendirme şartları hakkında genel bilgiler almak istiyorlar. Bu yazımızda anlatmaya çalışacağız.

Firmanızda ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim siteminin uygulanması için ne yapmanız gerekiyor ? Öncelikle kadrosunda uzman Gıda Mühendisleri bulunan danışmanlık firmalarından ISO 22000 danışmanlık hizmeti almanız gerekebilmektedir.

Danışmanlık firmaları ISO 22000 Yönetim sisteminin kurulması aşamalarında neler yapacak ? ilk önce işletmenizin fizibilitesini yaparak sistemin ihtiyaçları ve firmanızın mevcut durumunu gözlemlerler. İşletmenizin eksiklerini belirler. Bu aşamadan sonra ISO 22000 Sisteminin firmada kurulum ve uygulanma safhalarına geçin. Öncelikle önemli bir role sahip olan Gıda Güvenliği Ekibi belirlerler ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri kararlaştırırlar.

EĞİTİMLER ( ISO 22000:2018 )

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır ? İso 22000 yönetim sistemi ekibi belirlendikten sonra danışmanlık firması ıso 22000:2018 sisteminin kurulması için firma çalışanlarını başlatır. Kurum çalışanlarının alması gereken eğitimleri organize eder .

Temel Eğitim

İlk eğitim ISO 22000 temel eğitimidir. Bu eğitime tüm firma çalışanları katılmalıdır. İso 22000 gıda güvenliği Yönetim sistemi eğitimde ISO 22000 Nedir ? Neden ISO 22000 Belgesi alıyoruz ? ISO 22000 Sisteminin yararları nelerdir? ISO 22000 Sistemi uygulanırken tüm çalışanlara ve firma departmanlarına ne gibi sorumluklar getirecek ? Gibi konularda aydınlatıcı bilgiler sunarlar.

Bu eğitimin ardından ISO 22000 Dokümantasyon eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitime Gıda Güvenliği Ekibi Üst Yönetim ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri katılırlar.

Bu eğitimin amacı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları nasıl hazırlanır ? Bu dokümanlar nasıl yayınlanır? ISO 22000 Dokümanları nasıl revize ederiz sorularını cevaplarlar.

Ayrıca Dış kaynaklı doküman nedir? ISO 22000 Prosedürleri Talimatları İş akış şemaları nasıl oluşturacağız? ISO 22000:2018 Yönetim Sisteminde HACCP Planı nedir? Ön gereksinim Programları nasıl hazırlanır ?Oparasyonel Ön gereksinim Programı nedir? Ürün şatları neye göre belirleriz gibi soruların cevaplarını veririz.

Bir diğer eğitim ise iso 22000 İç tetkik (iç denetim ) eğitimidir. Bu eğitim işletmenin uyguladığı ISO 22000 Sisteminin iç dinamiklerinin birimler bazında uygulamada aksaklıklarının olup olmadığının denetlemek için yapacağız.

ISO 22000 İç denetiminin nasıl yapılması gerektiğinin aktarıldığı eğitimdir. İç denetim eğitimlerinde İso 22000 belgesinin şartları firmada nasıl karşılanıyor ? İç denetim nasıl yapacağız? Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetim soru listesi nasıl hazırlanır? ISO 22000 İç denetimi sonucu iç denetim raporu nasıl yazacağız ? Gıda Güvenliği Sistemi iç denetimi sonucu majör ve ya minör hatalar nasıl belirleyeceğiz? ISO 22000 : 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yapılan iç tetkik sonucu takip denetimi gerekip gerekmediğine nasıl karar vereceğiz? Bunun gibi sorulara cevap veren bir eğitimdir.

Bunun dışında işletme ISO 22000 sistemi içerisinde yıllık eğitim planı ile kendi gereksinimleri doğrultusunda eğitim planlayıp uygulayabilir. Bu eğitimlerden olmazsa olmazları tabi ki Hijyen Sanitasyon , Kontaminasyon ve kişisel bakım eğitimleri gibi eğitimlerdir.

SİSTEM KURULUMU (ISO 22000 GGYS)

Bu eğitimler tamamlandıktan sonra ISO 22000 Sistemi gerekli dokumanlar hazırlanır. Prosedür , Talimat , haccp planları , Ön gereksinim Programları , Gereksinim Programı , Acil Hal Planları Geri çekme planları gibi. Bu gerekli dokümantasyon oluşturulur ve uygulamaya konulur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarından sonra sistemin aksayan yönleri incelenir. Uygunsuzluk olup olmadığını görebilmek amacı ile standardında zorunlu maddesi olan İç denetimler yapılır. Böylece iç denetimlerde uygunsuzluklar var ise bu uygunsuzluklar kapatılır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 , ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi veya diğer yönetim sistemleri gibi olmazsa olmazı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarıdır.

ISO 22000 belgesi Yönetimi gözden geçirme Toplantıları da yapıldıktan sonra ISO belgelendirme firmasına başvuru yapılır.

TURKAK dan veya diğer akreditasyon kurumlarından akredite ISO 22000 belgelendirme kuruluşu belgelendirme denetimini yapar. Bu denetim sonucu bulunan majör veya minör hatalar danışman firma önderliğinde kapatınız. Son aşama belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi basılarak firmaya göndermesidir.

Danışmanlık kuruluşunun burada görev ve sorumluluğu bitmiş olur. Bundan sonra ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini işletmede uygulamak. Devamlılığının arz etmesini sağlamak Gıda Güvenliği Ekibi ve bu ekibin lideri olan Gıda Güvenliği Ekip Lideri tarafından sağlanır.