Loader Image

TURKAK AKREDİTASYON BELGESİ NEDİR 

TURKAK akreditasyon belgesi ; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların aldığı belgedir. Bu belge akreditasyon konularını ve bu konulara ilişkin akreditasyon kapsamlarını gösteren belgedir.

Bu belgeye ancak TURKAK tarafından akredite edilen kuruluşlar sahip olurlar. Bu akreditasyon sürecinde ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütünün yayınlamış olduğu Akreditasyona konu olacak standartlar baz alınır.

Örneğin Yönetim sistemleri belgelendirmesi konusunda akredite olacak kuruluş ISO 17021 Standardına göre denetlenerek akredite edilmektedir.

Sistem belgelendirme dışında;

Laboratuvar Akreditasyonu için ISO 17025

Personel Belgelendirme Akreditasyonu için 17024

Gibi standartlarda kurumları akredite eder ve TURKAK akreditasyon belgesi verir.

TURKAK akreditasyon belgesi

TURKAK AKREDİTELİ ISO 9001 BELGESİ NEDİR ?

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından sistem belgelendirme konusunda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır.

Bu kuruluşların yapmış oldukları ISO 9001 KYS standardı denetimi sonucu; işletmenizde ISO 9001 Sisteminin uygulandığının göstergesi olan ve üzerinde siz ISO 9001:2015 Belgesi düzenleyen kuruluş ile o kuruluşu akredite eden TURKAK logosu bulunduğu belgedir.

TURKAK İSO BELGESİ DÜZENLER Mİ?

TURKAK bir akreditasyon kuruluşudur ve iso 9001 ve ya diğer ISO Standartlarında işletmeleri belgelendirmemektedir. İSO 9001 Belgesi TURKAK Logolu olarak ancak ISO 17021 Standardı doğrultusunda TURKAK tarafından akredite olmuş belgelendirme kuruluşları düzenlemektedir.