Loader Image

TURKAK AKREDİTE ISO BELGESİ

Bu yazımızda TURKAK Akredite iso belgesi nedir açıklamaya çalışacağım. TURKAK kelimesi Türk Akreditasyon Kurumunun kısaltmasıdır. TURKAK kurumu  Dışişleri Bakanlığı ile ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Merkezi Ankara’da olmak üzere 27.10.1999 tarihinde kurulmuştur. TURKAK Türk Akreditasyon Kurumunun kuruluş amacı şu şekildedir. Türkiye’de Ürün, sistem, Personel, muayene, Laboratuvar hizmetlerinde kuruluşları akredite ederek bağımsız gözetim denetim hizmeti veren kurumlar yaratma çabasıdır.

TURKAK'ın uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıdır.

Türk Akreditasyon kurumu kurulamadan önce belgelendirme. Türkiye’de diğer ülkelerin akreditasyon kurumlarından ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi vermek konusunda akredite olmuş kurumlardan alınan temsilcilikler ile gerçekleştirmekteydi.

TSE yani Türk Standartlar örgütü ise Hollanda akreditasyon kurumundan kendisi akredite olmuştu. ISO 9001 belgelendirmesini akredite bir şekilde gerçekleştirmekteydi. Şu anda TURKAK dan akredite ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , ISO 22000:2018 , ISO 27001:2013 , ISO 50001 v.b yönetim sistemleri konusunda akredite belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır. Bu nedenle ISO 9001 belgenizi TURKAK akredite iso belgesi olarak alabilirsiniz.

TURKAK Akredite iso belgeleri :

TURKAK yönetim Sistemleri Konusunda aşağıda ki standartlarda akreditasyon yetkisini kullanarak kurumları akredite etmektedir.

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FFSC Dahil)

13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

27001:2012 Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi