Loader Image

ISO 9001 DOKUMANLARI NELERDİR ?

ISO 9001 Dokümanları 2015 Revizyonu ile büyük bir değişime uğradı. Daha önce Zorunlu Prosedür anlayışı var iken bunu iptal etti. Bunun yerine Dokümante Edilmiş Bilgi kavramı geldi.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemini standardının bir kuruluşta uygulanabilir bir şekilde ifade edilmesinin temelinde dokümantasyon yapısı bulunmaktadır. Bir başka değişle ISO 9001 standardının işletmede vücüda gelmiş hali dokümantasyonlardır. Bu dokümantasyon yapısın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminde yaptığını yaz yazdığını yap felsefesine dayandığından bahsetmiştik. Şimdi İSO 9001 Dokümanları nelerdir bunlar üzerinde duracağız.

Doküman Nedir?
ISO 9001 Dokümantasyonu ile ilgili genelde kullanılan terimler (ISO 9000:2008’den alınmıştır) aşağıda verilmiştir
› Doküman
› Kılavuz
› Prosedür
› Kalite el kitabı
› Kayıt
› Spesifikasyon

IS0 9001 Dokümantasyon ortamları
Kağıt
Manyetik Ortam(disket, harddisk, kredi kartları)
Elektronik(eprom, yazarkasa, akbil)
Optik bilgisayar diskleri(cd-rom, optik disk)
Fotoğraf, Levha, İşaret
Mastır

İSO 9001 Dokümantasyon şartları olarak
Kalite politikası ve hedefleri
Kalite El Kitabı
Standardın istediği dokümante edilmiş prosedürler
Organizasyon tarafından etkin planlamayı, operasyonu ve proses kontrolü güvenceye alacak dokümantasyon
Standard tarafından istenen kalite kayıtları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi doküman çeşitliliği,
Organizasyon büyüklüğüne ve aktivitelerin tipine
Proseslerin karmaşıklığına ve etkileşimlerine
Personelin yetkinliğine