Loader Image

ISO 9001 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ VAR MI?

ISO 9001 Prosedürleri nelerdir ? Zorunlu Prosedürler var mı? Özellikle 2015 Revizyonu geçişlerinde en sık karşılaştığımız sorulardan birisiydi.

Öncelikle ISO 9001:2015 Revizyonu ile Doküman yapısında ciddi bir değişikliğe gitti. Artık zorunlu doküman isimlendirme kavramını ortadan kaldırdı. Bunun yerine Dokümante Edilmiş Bilgi getirdi. Yani doküman olarak bulundur ama istediğin şekilde adlandır veya kodla dedi.

ISO 9001:2008 Versiyonundan kalan alışkanlıklar nedeni ile halen daha kurumlarda Prosedür , Kalite El Kitabı gibi isimler bulunmaktadır.

Ayrıca eski versiyonların zorunlu Altı Prosedürü de isim olarak ortadan kalktı.

Prosedür Nedir : Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem

ISO 9001 için prosedür nedir ? : Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır.

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dökümantasyonu içerisinde prosedürler Birbirini izleyen proseslerim Kim tarafından Nasıl yapılacağını,Nasıl raporlanacağını,Hangi kalite kayıtlarının tutulacağını, proseslerin Kontrol yöntemlerini tanımlayan dokümanlardır. Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlayan prosedürler aynı zamanda;

Kalite politikasını destekler
Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri kapsar.

ISO 9001 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

Eski versiyon ISO 9001:2008 standardı dokümantasyon için 6 zorunlu prosedür bulunmaktaydı. ISO 9001:2015 Standardında zorunlu prosedürleri kaldırdı. Bu nedenle Zorunlu prosedürler kavramı yerine Dokümante Edilmiş Bilgi kavramı getird. Buna göre ISO 9001 Prosedürleri nelerdir ?

1-Dokümanların Kontrolü Prosedürü
2-Kayıtların Kontrolü Prosedürü
3-İç Tetkik Prosedürü
4-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
5-Düzeltici Faaliyet Prosedürü
6-Önleyici Faaliyet Prosedürü

kuruluşların büyüklüğüne, faaliyet alanına, proseslerin yapısına prosesler arası etkileşimine ve personelinin etkinliğine bağlı olarak ilave prosedürler hazırlayabilirdiniz.