İSO 9001 PROSEDÜRLERİ NELEDİR ?

Prosedür Nedir : Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem

İSO 9001 için prosedür nedir ? : Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır.

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dökümantasyonu içerisinde prosedürler Birbirini izleyen proseslerim Kim tarafından Nasıl yapılacağını,Nasıl raporlanacağını,Hangi kalite kayıtlarının tutulacağını, proseslerin Kontrol yöntemlerini tanımlayan dokümanlardır. Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlayan prosedürler aynı zamanda;

Kalite politikasını destekler
Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri kapsar.

İSO 9001 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

ISO 9001:2008 standardı dokümantasyon için 6 zorunlu prosedür bulunmaktadır. ISO 9001:2015 Standardında zorunlu prosedürler kalıdırlmıştır. Bu nedenle Zorunlu prosedürler kavramı yerine Dökümante Edilmiş Bilgi kavramı gelmiştir

iso 9001 zorunlu prosedürleri nelerdir nasıl hazırlanır kim hazırlar nasıl yayınlanır onaylanır

1-Dokümanların Kontrolü Prosedürü
2-Kayıtların Kontrolü Prosedürü
3-İç Tetkik Prosedürü
4-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
5-Düzeltici Faaliyet Prosedürü
6-Önleyici Faaliyet Prosedürü

kuruluşların büyüklüğüne, faaliyet alanına, proseslerin yapısına prosesler arası etkileşimine ve personelinin etkinliğine bağlı olarak ilave prosedürler hazırlanabilir.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook