Loader Image

PROSES NEDİR ISO 9001 PROSESLER ARASI ETKİLEŞİM

Bu yazımızda Proses Nedir? ISO 9001 Açısından Proses kavramı Nedir ? ile Proseslerin bir birleri ile etkileşimini açıklayacağız.

Proses Nedir?
Bir girdinin sistemin içindeki dönüşümünü ve bir çıktı yaratılmasını ifade eden, bir grup birbirleri ile bağlantılı faaliyetler dizisidir.

Kurumlar ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemini, müşteri ve mevzuat şartlarının tam olarak karşılanarak müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla ve süreç yaklaşımı ile oluşturulması gerekmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı işletmelerde ki her bir prosesin kontrol altına alınıp dokümante edildiği bir yönetim sistemi yaklaşımı olduğundan bahsetmiştik.

Şimdi Prosesler arası etkileşim nedir? Bunla hakkında bilgi vereceğiz.

Başka bir tanımı ile Proses Girdileri, çıktılara dönüştüren faaliyetlerdir.

Proses İncelemesini Nasıl Yapacaksınız?
–Başlangıçtan bitişe kadar Yürü.
–Tespit ettiğin her faaliyeti not al–Sistem tetiklerini tespit et
–Karar noktalarını not al
–Sınırlayıcı etkileri not al

İSO 9001 Proses yaklaşımı ise , Proseslerin ve Proseslerin birbirleriyle olan ilişkilerinin sistematik olarak tanımlanması ve yönetilmesidir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminde Genel olarak bir prosesin girdileri, diğer prosesin çıktılarıdır. Bir organizasyon içindeki prosesler, katma değer yaratmak için kontrollü şartlar altında planlanır ve gerçekleştirilir.

Son ürünün uygunluğunun hemen veya ekonomik olarak doğrulanamadığı bir proses sıklıkla "özel proses" olarak belirtilir.