Loader Image

ISO 9001 : 2008 STANDARDI TEMEL PRENSİPLERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Temel Prensipleri ; Bir kurumda başarılı bir şekilde kurulabilmesi ve, kurumun organizasyonlu bir şekilde yönetilebilmesi için; ISO 9001 Standardının Temel Prensipleri oluşturan ilkelerden bahsedeceğiz.

Kurumların performans iyileştirmeyi hedefleyen üst yönetim tarafından kullanılabilecek olan sekiz kalite yönetim ilkesi bulunmaktadır.

1- MÜŞTERİ ODAKLILIK

Kuruluşlar müşterilerine bağlı olarak yaşarlar. Bu nedenle ;

mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarının iyi anlaşılması.

müşteri isteklerinin Karşılanması ve müşteri beklentilerinin karşılanması.

İçin çalışmaları Gerekir. Mal veya hizmeti alan; diğer bir ifade ile yönetim veya örgütün varoluş nedeni olan müşteri ve kitlenin memnuniyetini sağlamaya odaklanmak demektir.

2- LİDERLİK

Liderler, kuruluşun varlık amacını ve geleceğini belirlerler. Çalışanların tümünün kuruluşun belirlenen hedeflerine ulaşması için Çalışmaları konusunda gerekli ortam oluşturulmalıdır. Liderlik, bir yöneticinin hem faaliyetleri hem de davranışları ile ilgilidir.

Başarılı yönetici ve yöneticilik becerisi, sezgi ya da kişisel deneyimler, yöneticilikte liderliğe giden yolu belirler. Lider her hangi birisi değil, onu lider yapan özellikleri var, ancak, lider kişi sadece özellikleriyle değil, hareketleriyle de peşindekileri sürükleyen kişidir..

3- ÇALIŞANLARIN KATILIMI

Tüm seviyedeki çalışanlar kuruluşun varlığıdır ve hepsinin katılımı Kendi Yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlayacaktır.

Örgütte çalışan herkesin, fiziksel ve zihinsel gücünü kullanarak kurumun performansını ve hizmet kalitesini artırmaya çalışması; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim yollarını iyi kullanarak, ve yaptığı işi kaliteli yaparak, diğer bölümlerde çalışan personelin beklentilerini tatmin etmesi demektir

4- SÜREÇ YAKLAŞIMI

Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde istenilen Sonuçlar daha verimli olarak elde edilecektir. Bir örgütte yapılan işler, birbirleriyle ilişkili bir çok süreçten (işlemler dizisi) oluşur.

İşte süreç yönetimi, bu süreçlerin tanımlanması; bu süreçler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi; süreç sahiplerinin belirlenmesi, ve süreç performansını ölçmek için standartlar belirlenmesi olarak açıklanabilir.

5- YÖNETİM İÇİN SİSTEM YAKLAŞIMI

Birbiri ile ilişkili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve Yönetilmesi; kuruluşun hedeflerine daha verimli ve daha etkin bir şekilde Ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

6- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli iyileştirme şirketin tüm faaliyetlerinde sürekli bir hedefi Olmalıdır. "Hiç bir şey mükemmel değildir." Anlayışıyla hareket ederek, her zaman işi daha da geliştirme ve iyileştirmeye çalışmak gereklidir.

Böylece işi sürekli olan değişim paralelinde yeni hedeflere yöneltmek sağlanır. Bu sürekli iyileştirme sürecinin temelinde PUKO döngüsü bulunmaktadır.

7- KARAR VERME İÇİN GERÇEKÇİ YAKLAŞIM

Etkin kararlar veri ve bilgilerin analiz sonuçlarına dayanmalıdır. Eldeki gerçek bilgilerin sistematik bir şekilde kullanılması ile doğru bir ölçme ve değerlendirme yapmak gereklidir.

Böylece doğru kararlar almak ve doğru işler yapmak esastır.

8- KARŞILIKLI YARAR ESASINA DAYANAN TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ

Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır. Bu nedenle karşılıklı yarara dayanan Bir ilişki her ikisinin de değer yaratma yeteneğini arttıracaktır.