ISO 9001 BELGESİ TEMEL PRENSİPLERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Bir kurumda başarılı bir şekilde kurulabilmesi ve, kurumun organizasyonel bir şekilde yönetilebilmesi için ISO 9001 Standardının temelini oluşturan ilkelerden bahsedeceğiz.

Kurumların performans iyileştirmeyi hedefleyen üst yönetim tarafından kullanılabilecek olan sekiz kalite yönetim ilkesi bulunmaktadır.

iso belgesi temel ilkeleri prensipleri iso 9001 kalite yönetim sistemi Ankara İstanbul İzmir

1- MÜŞTERİ ODAKLILIK
Kuruluşlar müşterilerine bağlı olarak yaşarlar. Bu nedenle mevcut ve Gelecekteki müşteri ihtiyaçlarının iyi anlaşılması, müşteri isteklerinin Karşılanması ve müşteri beklentilerinin karşılanması için çalışmaları Gerekir. Mal veya hizmeti alan, diğer bir ifade ile yönetim veya örgütün varoluş nedeni olan müşteri ve kitlenin memnuniyetini sağlamaya odaklanmak demektir.

2- LİDERLİK
Liderler, kuruluşun varlık amacını ve geleceğini belirlerler. Çalışanların tümünün kuruluşun belirlenen hedeflerine ulaşması için Çalışmaları konusunda gerekli ortam oluşturulmalıdır. Liderlik, bir yöneticinin hem faaliyetleri hem de davranışları ile ilgilidir. Başarılı yönetici ve yöneticilik becerisi, sezgi ya da kişisel deneyimler, yöneticilikte liderliğe giden yolu belirler. Lider her hangi birisi değil, onu lider yapan özellikleri var, ancak, lider kişi sadece özellikleriyle değil, hareketleriyle de peşindekileri sürükleyen kişidir..

3- ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Tüm seviyedeki çalışanlar kuruluşun varlığıdır ve hepsinin katılımı Kendi Yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlayacaktır. Örgütte çalışan herkesin, fiziksel ve zihinsel gücünü kullanarak kurumun performansını ve hizmet kalitesini artırmaya çalışması; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim yollarını iyi kullanarak, ve yaptığı işi kaliteli yaparak, diğer bölümlerde çalışan personelin beklentilerini tatmin etmesi demektir

4- SÜREÇ YAKLAŞIMI
Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde istenilen Sonuçlar daha verimli olarak elde edilecektir. Bir örgütte yapılan işler, birbirleriyle ilişkili bir çok süreçten (işlemler dizisi) oluşur. İşte süreç yönetimi, bu süreçlerin tanımlanması, bu süreçler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi, süreç sahiplerinin belirlenmesi, ve süreç performansını ölçmek için standartlar belirlenmesi olarak açıklanabilir.

5- YÖNETİM İÇİN SİSTEM YAKLAŞIMI
Birbiri ile ilişkili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve Yönetilmesi; kuruluşun hedeflerine daha verimli ve daha etkin bir şekilde Ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

6- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Sürekli iyileştirme şirketin tüm faaliyetlerinde sürekli bir hedefi Olmalıdır. "Hiç bir şey mükemmel değildir" anlayışıyla hareket ederek, her zaman işi daha da geliştirme ve iyileştirmeye çalışmak, ve işi sürekli olan 'değişim' paralelinde yeni hedeflere yöneltmek anlamına gelir. Bu sürekli iyileştirme sürecinin temelinde PUKO döngüsü bulunmaktadır.

puko dongusu nedir, kaizen felsefesi , iso 9001 surekli iyilestirme

7- KARAR VERME İÇİN GERÇEKÇİ YAKLAŞIM
Etkin kararlar veri ve bilgilerin analiz sonuçlarına dayanmalıdır. Eldeki gerçek bilgilerin sistematik bir şekilde kullanılması ile doğru bir ölçme ve değerlendirme yapmak, doğru kararlar almak ve doğru işler yapmaktır.

8- KARŞILIKLI YARAR ESASINA DAYANAN TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ
Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır ve karşılıklı yarara dayanan Bir ilişki her ikisinin de değer yaratma yeteneğini arttıracaktır.

BİLGİLENDİRME LİNKLERİ


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook