Loader Image

PROSES YAKLAŞIMI İLKESİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı proses yaklaşımı ilkesi;
Girdileri belirli bir zaman dilimi içinde müşterileri için; çıktılara dönüştüren aynı zamanda tanımlanabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı faaliyetler bütünüdür.

Ürün ve ya hizmet gerçekleştirmede Genellikle bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisini oluşturmaktadır. Bu nedenle Her bir süreç içindeki aşamaların belirlenmesi gerekmektedir.

Ne yapılıyor, kim yapıyor ve hangi kaynaklar kullanılıyor ve Prosesler arası etkileşimler tanımlanmalıdır.

proses yaklaşımı ilkesi