Loader Image

Kalite Belgeleri

Blog Image
Blog Image
  • E-Mail: info@prodan.com.tr
  • Ankara: 0312 419 6400
  • İstanbul: 0212 570 5595

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İLKESİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluşları bütün performansının sürekli iyileştirme kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.

İyileşme ; ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

ISO 9001 Sürekli iyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilme; Bunun için proseslerin planlanması ve yönetimi bu aşağıdakilerin kullanımı ile yapabilirsiniz.

Kalite politikası, hedefler, denetim sonuçları, verilerin analizi, düzeltici faaliyetler.

Risk ve Fırsatlar Analizi ve yönetimin gözden geçirmesi.