Loader Image

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İLKESİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluşları bütün performansının sürekli iyileştirme kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.

İyileşme ; ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

ISO 9001 Sürekli iyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilme; Bunun için proseslerin planlanması ve yönetimi bu aşağıdakilerin kullanımı ile yapabilirsiniz.

Kalite politikası, hedefler, denetim sonuçları, verilerin analizi, düzeltici faaliyetler.

Risk ve Fırsatlar Analizi ve yönetimin gözden geçirmesi.