YÖNETİM İÇİN SİSTEM YAKLAŞIMI İLKESİ

YÖNETİM İÇİN SİSTEM YAKLAŞIMI İLKESİ

YÖNETİM İÇİN SİSTEM YAKLAŞIMI İLKESİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluşları dokümantasyon yapısı ile bir yönetim sistem yaklaşımı içerisinde sevk ve idare etmeye yönelik bir standarttır.

Bu dokümantasyon yapısı kuruluşta Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi gerekir. Ayrıca Proseslerin anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.

YÖNETİM İÇİN SİSTEM YAKLAŞIMI İLKESİ