Loader Image

KARAR VERMEDE GERÇEKÇİ YAKLAŞIM

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi karar vermede gerçekçi yaklaşım prensibi ; bir kuruluşun elde etmiş olduğu verileri analiz etmesi gereklidir. Bu analizler doğrultusunda gerçekçi veriler ile gerçekçi yaklaşımlar oluşturmasını hedeflemektedir.

Burada aynı zamanda sisteme çalışanların katılımı ilkesi öne çıkmakadır.

Mavi yakalıların elde edeceği veriler ne kadar gerçekçi veriler olursa; analiz sonuçları o derece işletme için gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

karar vermede gerçekçi yaklaşım