Loader Image

ISO 9001 LİDERLİK İLKESİ

LİDER : Bir kişinin diğerlerini yönlendirme ve onların davranışlarını olumlu yönde etkileme yeteneğidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Liderlik ilkesi açısından Liderler kurumları organize ederler; yön ve amaç birliğini belirlerler.

Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki; insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

Ayrıca Liderin önderlik ettiği kuruluşta ISO 9001 KYS kurulabilmesi için ; üst yönetimin sistemin kurulması ve uygulanması sürecinde gereksinim oluşturan maddi ve manevi alt yapı sağlamayı taahhüt ederler.

Unutmayınız ki Balık baştan kokar. Eğer işletme Beyaz yakalılar ISO 9001 Sistem Kurulumunda Liderlik etmezseler mavi yakalıların bu sistemi benimsemesini bekleyemezler.

iso 9001 liderlik ilkesi