ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇERİĞİ

Bu yazımızda iso 9001, iso 14001, iso 45001 Belgesi gibi yönetim sistemi danışmanlık hizmetimizin içeriği konusunda açıklayıcı bilgiler sunacağız. Öncelikle işletmeler telefon mail v.b yollar ile firmamıza iso belgesi almak için ulaşmaktadırlar. Bu süreçte firma danışman personellerimiz işletmenin faaliyet konusu , çalışan sayısı, bulunduğu yer , iletişim bilgileri gibi bilgileri almakta ve hangi standart konusunda örneğin ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 gibi danışmanlık hizmeti istediklerini sormaktadırlar. Bu süreç tamamlandığında işletme için ön görülen iş akış süreci belirlenmekte ve buna bağlı olarak danışmanlık hizmet bedelimiz ve proje süresini belirten fiyat teklifimiz kuruluşa gönderilmektedir.

iso Belgeleri almak isteyen kuruluş fiyat teklifimizi kabul ettiği takdirde kuruluşa iso Belgesi danışmanlık hizmet sözleşmesi gönderilmekte ve bu sözleşmede danışmanlık hizmeti ve süresi detaylı olarak açıklanmaktadır.İso belgesi almak için sözleşmenin onaylanmasına müteakip ilgili standartta ve sektörde uzman da Danışman personelimiz firma projesi için atanmaktadır.

Bu süreçten sonra firmaya ilk ziyaret yapılmaktadır. İSO Belgeleri danışmanlık sürecinde öncelikle işletmenin fizibilitesi yapılmakta ve prosesleri belirlenerek ISO 9001:2015 ve ya kuruluşun istediği standardının kurulum sürecinde fiziki , kalibrasyon , cihaz, dökümantasyon alt yapısı belirlenmektedir. Bu iso belgesi danışmanlık sürecinde işletmenin vereceği bilgiler önem taşımaktadır.

iso belgesi belgeleri 9001 danismanlik firması şirketi firmaları

Firma fizibilitesinden sonra işletmenin öncelikle organizayon yapısını dökümante etmek üzere organizasyon şeması oluşturulmaktadır. Oluşturulan organizasyon şeması ile uyumlu olarak görev tanımları hazırlanmaktadır. Görev tanımları hazırlanma sürecinde işletmede yer alan organizasyon şemasında ki birimlerden görevlerinin neler olduğu, görevi ifa eden işletmede bulunmadığı dönemlerde kimin görevine vekalet ettiği istenmekte ve üst yönetimden ise departmanda görev alan kişide aranan mezuniyet , bilgi ve beceri kriterleri istenmektedir. İso belgesi görev tanımları , Görev tanımları el kitabı ile sistemde dokümante edilmektedir.

Kalite Yönetim temsilcisi belirlenmekte ve atama yazısı hazırlanarak işletmede görünür bir yerde beyan edilmektedir. Böylece tüm çalışanlar kuruluşta iso belgesi alım sürecinde dökümante edilmiş bilginin hazırlanması ve uygulanması sürecinde kimin sorumlu olduğunu görmekte ve kalite yönetim temsilcisi ile irtibata geçmektedirler. Bu süreci iso 9001 eğitimleri takip etmekte ve danışmanlarımız öncelikle tüm çalışanların alması gereken ISO 9001 Temel Eğitimi düzenleyerek genel bir bilgilendirme gerçekleştirmektedirler. Süreç içerisinde üst yönetimin katılacağı ISO 9001 İç tetkik ve ISO 9001 dokümantasyon ayrıca yine üst yönetimin katılacağı Risk ve Fırsatlar Analizi eğitimleri düzenlenecektir.

iso danışmanlık nedir nasıl yapılır kimler iso danışmanıdır firması

Bu süreci ISO 9001 dökümante edilmiş bilginin hazırlanması süreci devam etmektedir.Gereksinim görülen prosedürler, talimatlar, prosesler, ve bunların uygulamalarını sağlaycak olan formlar hazırlanır ve dökümantasyon uygulama sürecine başlanır.

İso 9001 sistem uygulamaları içerisinde İç tetkikler ve yönetimi gözden geçirme toplantısının ayrı bir önemi bulunmaktadır. İç tetkik ve YGG toplantısı danışmanlarımız eşliğinde gerçekleştirilir. İSO 9001 sisteminin işletmede uygulanabilirliği sağlandıktan ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilip revizyonlar yapıldıktan sonra iso belgesi belgelendirme kuruluşu başvurusu gerçekleştirilir. Bundan sonraki süreç iso belgesi belgelendirme adlı yazımızda açıklanmaya çalışılmıştır.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook