Loader Image

ISO 21001 BELGESİ

ISO 21001 Belgesi standardı Yönetim Sistemleri Standartları yayınlayan ISO tarafından 2018 Yılında yayınlandı. Standardı ISO/TC232 Eğitim ve öğrenim hizmetleri Teknik Komitesi hazırladı. ISO 21001 Eğitim Organizasyonları Yönetim Sistemi Standardı ilk yayın tarihi olan ISO 21001:2018 olarak adlandırdı.

Standardın hazırlanma amacı Eğitim Kurumu ve ya Bir kurum içerisinde Eğitim Prosesi Önem arz ediyor ise Öğreten , Öğrenen ve diğer yararlanıcı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek ortak bir yönetim aracı sağlamayı amaçlamaktır. ISO 21001 Belgesi bir Eğitim Organizasyonu Yönetim Sistemi  için gereksinimleri belirtir.

Bu gereksinimler nelerdir? Öğretme, öğrenme veya araştırma yoluyla yetkinliğin kazanılmasını ve geliştirilmesini destekleme yeteneğini göstermesi gerekir; Sistemin iyileştirilmesine yönelik süreçler ve öğrencilerin ve diğer yararlanıcıların gereksinimlerine uygunluğun güvencesi de dahil olmak üzere,  ISO 21001:2018 Eğitim Organizasyonları Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla öğrenicilerin, diğer yararlanıcıların ve personelin memnuniyetini artırmayı amaçlar.

ISO 21001 Standardı Eğitim Organizasyonun tür, boyut veya sunum yöntemine bakılmaksızın uygulanabilir. Belgelendirmesi ISO 28001 Belgesi olan standarttır.  Öğretme, öğrenme veya araştırma yoluyla yetkinlik gelişimini desteklemek için bir müfredat kullanan herhangi bir kuruluşa uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Ayrıca asıl işi Eğitim Kurumu olmamakla beraber  büyük kuruluşlarda ki mesleki eğitim departmanlarında, eğitim organizasyonlarında  uygulanabilir.

EĞİTİM ORGANİZASYONLARI YÖNETİM SİSTEMİ AKREDİTASYONU  Ülkemiz Milli Akreditasyon Kurumu olan TURKAK Tarafından henüz bu standartta akredite edilmiş bir belgelendirme kurumu bulunmamaktadır. Yapmış olduğum incelemeler sonucu İAS Tarafından Akredite edilmiş Yurt dışında kurumlar olduğunu gördüm. Standardın hem yeni oluşu hem bir sektöre yönelik yaklaşımı nedeni ile akreditasyonu şu an arka planda gibi dursa da kısa zamanda gündemde olacağını düşünüyorum.