Loader Image

 ADIYAMAN ISO BELGELENDİRME

Adıyaman İlimizde ISO 9001 Belgesi Belgeleri alan İşletmeler ve Adıyaman Ekonomisine dair

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olmakla birlikte son yıllarda özelikle tekstil, gıda ve mermer sektörü yatırımlarında sanayileşme eğilimi görünmektedir. Sanayi büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler şeklinde şekillenmiştir. Sanayi işletmelerinin büyük bir çoğunluğu il merkezindedir. Özel sektör kamu sektörüne göre daha fazla katma değer meydana getirmiştir.

Sanayi sektörü içerisinde tekstil sanayisinin gıda sektörüne göre daha fazla katma değer meydana getirdiği görülmektedir. Dar boğazda olan tesisler genellikle ham madde, Pazar noksanlığı ve ağırlıklı olarak da işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle problemler yaşamaktadır.

En önemli yer altı zenginliği petroldür. Özel sektör üretimleri ile birlikte ülkemiz ham petrolünün yaklaşık %20’si Adıyaman bölgesinde üretilmektedir. Maden kaynakları bakımından oldukça zengin potansiyele sahiptir. (Kaynak)

Ayrıca ilde bir adet 1995 Yılında Kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Burada 180 adet işletme üretim yapmaktadır. Bu işletmelerden büyük çoğunluğu Adıyaman iso 9001 belgeleri ile belgelenmişlerdir.

Adıyaman ilinde Adıyaman Merkez , Besni , Çelikhan , Gerger , Gölbaşı , Kahta , Samsat , Sincik ve Tut İlçelerinde verdiğimiz hizmetler;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi