Loader Image

Kalite Belgeleri

Blog Image
Blog Image
  • E-Mail: info@prodan.com.tr
  • Ankara: 0312 419 6400
  • İstanbul: 0212 570 5595

TS EN ISO 9001BELGESİ NEDİR

TS EN ISO 9001 Belgesi ile ilgili kısa açıklama sayfamızdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Uluslararası standartlar Örgütü tarafından yayınlanan bir standarttır. Bu nedenle akreditasyonlu olarak ISO 9001 belgelendirmesi yapılabilmektedir.

Akredite olarak ISO 9001 belgelendirmesi yapılabilmesi amacı ile ISO 9001 standardı ülkelerin dillerine çevrilerek İSO ya üye kurumlar tarafından yayınlanır.

Şöyle anlatmak gerekir ise Türkiye’de TSE , Uluslararası standartlar Örgütü üyesi tek kuruluştur. Bu nedenle ISO standartları TSE tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanır. Bu yayınlama sürecinde de standart milli standart olarak kabul edilir.

TS EN ISO 9001 Belgesi Nedir

Bu nedenlerden dolayı standardın önüne önce TS yani Türk Standardı kısaltması koyuyoruz. Daha sonra Türkiye, Avrupa Akreditasyon Örgütüne bağlı olduğu için EN ekleriz. Sonra standardın adı ISO 9001 Olarak yazarız. 2015 ise standardın revizyonunu anlatır.

TS EN ISO 9001:2008 revizyonu gördüyseniz ISO 9001 standardının bir önceki revizyonudur ve iptal bir standarttır. Yerini son revizyon olan 2015 Standardı almıştır. Bu nedenle ISO 9001:2008 diye geçerli bir belge bulunmamaktadır. Bu standart TS EN ISO 9001 Belgesi ile belgeleriz.