Loader Image

OHSAS 18001 BELGESİ NEDİR?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki OHSAS 18001 Belgesi iptal edilmiştir. Bu nedenle  standartlar Tarihi içerisinde eski bir standart olarak yerini almıştır. Yerini ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Standardına bırakmıştır. Bu nedenle Belgelendirmesi yapılamaz.

OHSAS 18001 Belgesi iptal belge olarak yürürlükte olduğu dönemde İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından işletmelerde gerekli fiziki ve dökümantasyon yapısının oluşturulup işletme içerisinde uygulanabilir bir sistem olarak hazırlanmış olan yönetim sistemi standartıdır. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği bakımından yapılması gereken çalışmalar ile birlikte işletmenin ulusal veya uluslar arası iş mevzuatlarına uymasını sağlamaktadır.

Bu ulusal mevzuat ülkemizde Haziran 2012 tarihinde yeniden düzenlenmiş ve 6331 İş sağlığı ve Güvenliği yasası olarak işletmelere ciddi iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptırımlar ve cezalar getirmiştir. OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği standartı sahibi olmanız sizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemizde ki iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal mevzuatlarınızı tamamen yerine getirdiğiniz anlamına gelmemektedir. Kuruluşlar tehlike sınıflarına ve çalışan sayılarına göre belirlenmiş tarihler doğrultusunda iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi bulundurmak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB ler ile sözleşme imzalayarak bu hizmetleri almak zorundadırlar.

TS 18001 BELGESİ

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ilk olarak 1999 yılında yönetim sistemi standartı olarak yayımlanmış ve OHSAS 18001:1999 belgesi olarak isimlendirilmiş Dünya çapında kabül gören ve uygulamaya sokulmuş olan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır.

Standart 2007 Yılında revize edilmiş ve yeni standarda OHSAS 18001:2007 standartı adı verilmiştir. Standart ise OHSAS 18001:2007 Belgesi ile belgelendirilmektedir. OHSAS standardının ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan bir standart olmadığını bildirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle standartın Akreditasyon kuralları doğrultusunda belgelendirmesi akrediteli olarak gerçekleştirilmemektedir.

Türkiye de OHSAH 18001 Standardının ulusal bir standart olarak kullanılabilmesi için TSE yani Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türkçeye çevrilmiş ve standart milli bir standart olarak kabül edilirliğini bildirmek için standartın başına TS yani Türk Standardının kısaltması eklenmiştir. Böylece OHSAS 18001 standartını belgelendirmesi yapılması sağlanmıştır. Standartın adına da TS 18001 denilmiştir.

OHSAS 18001 BELGESİ VEREN KURULUŞLAR

Ohsas 18001 belgesi bağımsız Ohsas 18001 belgesi belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan OHSAS 18001 Belgelendirme denetimi sonucu düzenlenmektedir. İşletmeler Ohsas 18001 Standadının gereksinimlerini kurup uyguladıktan sonra bu iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini taçlandırmak isterler ise bu belgelendirme kuruluşlarına ohsas 18001 belgelendirme denetimi için başvuru yaparlar ve yapılan OHSAS 18001 Belgesi denetimi sonucu eğer uygunsuzlukları yok ise ohsas 18001 belgesi ile belgelendirilirler

TURKAK LOGOLU OHSAS 18001 BELGESİ

OHSAS 18001 belgesinin TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ohsah 18001 belgelendirme kuruluşlarına verilmiş bir akreditasyon yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle belgelendirme kuruluşları OHSAS 18001 Belgesini TURKAK akrediteli olarak düzenleyemezler.

Türkiye’de düzenlenen OHSAS 18001 Belgeleri akreditasyonsuz olarak düzenlenmektedir. TURKAK da Akreditasyon kuralları doğrultsun da OHSAH 18001 belgesine akredite inceleme formu düzenlememektedir.

OHSAS 1800:2007 STANDARDI ISO 9001:2008 STANDARDI İLE ENTEGRE KURULABİLİR Mİ?

Ohsas 18001 standardı bir yönetim sistem standardıdır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi veya ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi gibi yönetim sistemleri ile ortak maddeleri bulunmaktadır.

 İso 9001 de uygulamış olduğunuz iç tetkik yönetimi gözden geçirme eğitim gibi prosedürler ortak hazırlanabilecek prosedürler olduğundan OHSAS 18001 standardını diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olarak kurabilir ve OHSAS 18001 belgesi ile belgelendirebilirsiniz.

OHSAS 18001 BELGESİNİN FAYDALARI

Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri İle OHSAS 18001 Standardı Çalışanları Korunmasını sağlar

Verim Artışı, Kalite Üstünlüğü İle OHASAS 18001 Belgesi Üretim Güvenliğini Sağlar

Risk Değerlendirme Acil Durum Tedbirleri İle OHSAS 18001 İşçi ve İşletme Güvenliğini Sağlar