Loader Image

ISO 9001 STANDARDI REVİZYONLARI

Bu yazımızda ISO 9001 Revizyonları Nelerdir ? Tarihsel Gelişimi hakkında kısa bilgiler bulacaksınız.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı diye henüz yayınladıkları bir standart bulunmadığı 1987 yılı öncesinde durum neydi ? ilk olarak kalite yönetim sistemi yaklaşımı 1963’de MIL/Q/9858 adı altında Askeri amaçlar ile yayımladı.

Bu standardı 1968’de AQAP Standartları takip etti. Daha sonra British Standart olarak BS 5750 Standardı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gördüğümüz üzere standardı ortaya çıkartmaları 2.Dünya savaşından sonra iki kutuplu Dünyadan kaynaklanmıştır. Soğuk savaş rüzgarlarından esinlenerek daha iyi bir askeri yönetim modeli bulmak üzere oluşturdular.

Yönetim Sistem Yaklaşımı ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) tarafından yayınlandı. 1987 yılında ISO 9000 serisi standartları olarak tarihsel gelişinin deki ilk adımını atmıştır.

Bu gelişimi 1994 yılı revizyonu takip etmiştir. ISO 9000 Serisi ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 gibi işletmelerin sektör ayrımına göre farklı standartlar olarak hayata geçmiştir.

ISO tarafından standardın gelişimi milenyum çağı ile yeni bir boyut kazanmıştır. Böylece standart daha esnek bir yapıya kavuşacak şekilde 2000 yılında devrim niteliğinde bir revizyon yaptı. Bu standartı ISO 9001:2000 Olarak yayınladı.

Standardın bir sonraki revizyonunu 2008 Yılı içerisinde yaptı ve 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı adını verdi.

2015 yılında ISO 9001:20015 adı altında standardın tekrar revizyonu yayınlamıştır. Bu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi son revizyon olarak yürürlükteki güncel standarttır. Bu şekilde ISO 9001 Revizyonları Nelerdir kısaca açıkladık.