Loader Image

ISO BELGELENDİRME MALATYA

ISO Belgelendirme firmaları bulunmayan Malatya ilinin ekonomisi tarıma ve tarıma dayalı sanayiye dayanır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmesi büyük ölçüde kamu yatırımlarına (Sümerbank, Tekel ve Şeker Fabrikaları gibi) bağımlı olan Malatya, daha sonra özel teşebbüs eliyle kalkınma yolunda önemli atılımlar yapmaya başlamıştır. Söz konusu kalkınma hamlesinin altında yatan en önemli nedenler; Malatya için önemli bir gelir kaynağı olan kayısının il ekonomisine sağladığı parasal kaynak, devletçe verilen yatırım teşviklerinin amacına uygun kullanılması, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri, ulaşım ve iletişim altyapısına dönük yapılan yatırımlar ile ilimizdeki müteşebbis potansiyelidir.

1. Organize Sanayi Bölgesi:  I. Organize Sanayi Bölgesinin toplam sanayi alanı 320 hektar, tahsis edilen parsel sayısı 148’dir. I. OSB’de 143 tesis üretimini sürdürmekte, 2 fabrika inşaat aşamasında, 1 firma proje aşamasında ve 7 tesis ise atıl durumdadır. Firmalar ağırlıklı olarak tekstil, gıda, mobilya ve inşaat sanayi sektöründe yer almakta ve toplam 13.395 kişi istihdam edilmektedir. Faal Kuruluşlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile sistemi uyguladıklarını göstermişlerdir. Kuruluşlar genel olarak  ISO Belgelerini Ankara Belgelendirme firmaları ile temin etmişlerdir.

1. ve 2. OSB’de yer kalmaması ve ihtiyaç nedeniyle artan talep karşısında 1216 hektarlık alan 1. OSB’ye ilave edilmiştir. İlk etapta 173 hektarlık alanın altyapısı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.  Üretilen parsel sayısı 75 olup 74’u ü tahsis edilmiştir. Halen 40 tesis üretimini sürdürmekte, 25 tesisin inşaatı devam etmekte, 8 tesis proje aşamasında, 2 parsel boş vaziyette olup çalışan sayısı ise 4.355 kişidir.

Yine ilave alanda 347 hektar 2. etap 1. kısım 114 sanayi parselinden oluşmaktadır. Alanın altyapı inşaat çalışmaları devam etmektedir.

2. Organize Sanayi Bölgesi; Toplam sanayi alanı 350 hektar olup parsel sayısı 157, parsellerin tamamı tahsis edilmiştir. Halen 182 işletme yatırımını tamamlayarak üretime geçmiş, 3 işletme inşaat aşamasındadır. Üretimde olan firmalardaki çalışan sayısı 16.458 kişidir. Firmalar ağırlıklı olarak tekstil ve gıda sektöründe faaliyet göndermektedir.