Loader Image

KARS ISO KALİTE BELGESİ

ISO Kalite Belgesi ile belgeli şriketlerin az olduğu Kars ilinin ekonomisi tarım, Büyükbaş hayvancılık ve ormancılığa dayanır. Sanayi alanında uzun yıllar geri kalmıştır.

Bunun temel nedeni Ağır kış koşullarının yaşandığı ilde dışarıdan gelen Hammaddeye ulaşımın zor olmasıydı.

Sanâyi sektörü son senelerde gelişmektedir. Başlıca sanâyi tesisleri şunlardır: Çimento Fabrikası ( ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001)  Et Balık Kurumu Kombinası ( ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ) , Sümerbank Ayakkabı Fabrikası, Yem Fabrikası, İplik Fabrikası, Un Fabrikası, Deri İşleme Fabrikası, Karset sucuk ve Pastırma Fabrikası ve Tuğla Kiremit Fabrikasıdır.

İlimizde 1 Adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

Kars Organize Sanayi Bölgesi

Aktif 88 Adet Kuruluş bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak ISO 22000 Belgesi bulunan Süt ve Süt Ürünleri , Et İşleme tesisileri ve Ormancılık faaliyeti yürüten işletmeler bulunmaktadır.