Loader Image

ISO 9001 BELGESİ GÜMÜŞHANE

ISO 9001 Belgesi ile belgeli firmaların az olduğu Gümüşhane ilimizin ekonomisi tarıma dayanır. Gümüşhane ili sanâyi bakımından en az gelişen bir ildir. Başlıca sanâyi kuruluşları: Kibrit Fabrikası, Çimento Fabrikası, Gümüşkale Kireç Sanâyii, Gümüşsu Konsantre Meyve Suyu, Kuşburnu Çayı Tesisleri; ayrıca un fabrikaları, mobilya atölyeleri ile bıçkı-hızar atölyeleridir.

Gümüşhane ilimiz yatırım içim yeterince çekici bir cağrafyaya sahip değildir. Bu durumun en temel sebeplerinden birisi yatırımların maliyetli olmasıdır. Üretimde kullanılan malzemenin dışarıdan getirilmesinin yüksek maliyeti ve elde edilen ürünlerin farklı pazarlara satılmasının ortaya çıkardığı maliyetlerdir.

Kısaca taşıma ve ulaşım maliyetlerinin yüksekliği şehirde istihdam yaratacak yatırımlar için bir engel teşkil etmektedir. 

Bu durum ISO 9001 Belgesi açısından Gümüşhane ilimizde ay sayısa belgelenmiş kuruluş olmasına neden olmaktadır.

İlimizde 1 Adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi