Loader Image

HAKKARİ ISO BELGELENDİRME

Hakkari ISO Belgelendirme açısından Türkiye'nin en düşük ortalamasında bulunan illerimizden birisidir. İlimizin genel ekonomik yapısına bakıldığında, ekilebilir tarım arazisi sınırlı olduğundan yüzyıllardan beri yöre halkının temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur.

Sanayi bakımından en az gelişmiş illerimizden biridir. Başlıca sanâyi kuruluşları Yüksekova Süt Fabrikası, ( ISO 9001 ve ISO 22000 Belgeleri ) Şemdinli Tekel Yaprak Tütün Bakımevidir. Et kombinası, halı dokuma atelyeleri, köylerde halı ve kilim atelyeleri ile hızar atelyesi ve un değirmenleri vardır.

İlimizde 1 Adet Organize Sanayi Bölgesi vardır.

Hakkari Organize Sanayi Bölgesi