Loader Image

Yönetimi Gözden Geçirme ( YGG ) Prosedürü

Yönetim Sistemleri içerisinde ki Bu prosedür, politika,yönetimin taahhüdü ve hedefler ile uygulanmakta olan Yönetim Sisteminin, uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini,kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunu güvence altına almak için ve iyileştirme fırsatlarını da sağlamaya yönelik şirketimizde gerçekleştirilen gözden geçirme faaliyetlerini açıklamaktır.