Loader Image

Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Prosedürü

Yönetim Sistemleri içerisinde Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Prosedürü tedarikçiler tarafından sağlanacak malzeme, hizmet işleri girdilerinin firmamız kalite politikasına ve hedeflerine, uygunluğunu sağlaması için tedarikçilerin belirlenmesinde ve daha sonra da performanslarının değerlendirilmesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri tanımlayan Dökümante Edilmiş Bilgidir.