Loader Image

Satınalma Prosedürü

Satınalma Prosedürür Yönetim Sistemleri içerisinde Kuruluşun ihtiyacı olan malzeme, ürün, yarı ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alımlarında, ihtiyacın planlanması, taşeron firmaların seçimi, değerlendirilmesi, sözleşme ve şartnamelerin hazırlanmasını tanımlayan Dökümante Edilmiş Bilgidir.