Loader Image

ISO BELGELENDİRME ELAZIĞ

ISO Belgelendirme konusunda akredite bir kuruluşun olmadığı Elazığ ilimizin ekonomisi sanâyi, tarım ve ticârete dayanır. Maden Sanayi gelişmiş durumdadır. Ergani Bakır İşletmesi ,Guleman Krom İşletmesi, Ferro Krom Te’sisleri ve Elazığ Betonit Fabrikası en büyük sanayi kuruluşlardır.

 Elazığ İlimiz sanayileşme alanında Doğu Anadolu bölgesinde önemli bir yere sâhiptir. Özellikle Organize Sanâyi Bölgesinin kurulması ile fabrika sayısı hızla artmıştır. Bu Fabrikalarda ISO 9001 Belgesi ile belgeli firma sayısı fazladır.

İlimizde 1 Adet OSB vardır

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi