Loader Image

Uygun Olmayan Ürün Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ürün/hizmet alanlarında, müşteri şartlarını, sözleşme şartlarını, tüm mevzuat şartlarını ve şirket Kalite politika ve hedeflerinin gerekliliklerini sağlamayan malzeme, ürün ve hizmetlerin kullanım dışı bırakılarak, müşteriye teslim edilmemesi ve bu malzeme, ürün ve hizmetler hakkında karar verilerek yapılacak uygulamaların belirlenmesidir.